Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia przewodników psów służbowych

Data publikacji 21.11.2014

Policjanci z Polski i Czech spotkali się Ustroniu w ramach projektu "Czworonożni funkcjonariusze dla bezpieczeństwa pogranicza". Pięciodniowe szkolenie dla przewodników psów służbowych realizowane jest w ramach projektu partnerskiego KWP w Katowicach i KWP w Ostrawie. Wspólne ćwiczenia przewodników psów służbowych Policji i Straży granicznej odbyły się również wczoraj we Wrocławiu.

Dziś ostatni dzień pięciodniowego szkolenia polskich i czeskich przewodników psów służbowych. Na spotkanie do Ustronia przyjechało 8 policjantów z Czech i 10 z Polski. Szkolenie zakłada podniesienie umiejętności przewodników i ich czworonożnych partnerów m.in. w  ujawnianiu śladów zapachowych, prowadzenia akcji poszukiwawczych oraz w posłuszeństwie psa przy obronie przewodnika. Celem projektu jest również wymiana wiedzy i doświadczeń, jak również umiejętności z zakresu użycia specjalnych urządzeń zakupionych w ramach projektu: zestawu toru przeszkód, specjalnych kostiumów do ćwiczeń i GPS. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia zostały zakupione zestawy komputerowe. Jeden z nich będzie wykorzystywany w Mobilnym Centrum Poszukiwawczym.

"Czworonożni funkcjonariusze dla bezpieczeństwa pogranicza", to projekt partnerski, którego założeniem jest udział funkcjonariuszy Policji czeskiej w realizowanych przez KWP w Katowicach działaniach, jak również uczestnictwo naszych policjantów w działaniach realizowanych przez partnera projektu – Komendę Wojewódzką Policji w Ostrawie. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza w obszarze Śląska Cieszyńskiego. Projekt opiewa na 15 541 EURO, z czego 85 % zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

(KWP w Katowicach / kr)

20 listopada 2014 roku, na terenie obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina, odbyło się podsumowanie dotychczasowej współpracy Policji i Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, w zakresie kynologii służbowej. Przeprowadzono również wspólne ćwiczenia przewodników z psami patrolowo – obronnymi oraz patrolowo – tropiącymi Policji i Straży Granicznej.

Na co dzień przewodnicy psów służbowych z komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu dolnośląskiego, podnosząc umiejętności swoich psów służbowych, korzystają z bogatej infrastruktury szkoleniowej Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Tym razem Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zaplanował wspólne ćwiczenia, zapraszając słuchaczy i instruktorów Straży Granicznej na teren bazy przewodników psów służbowych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. W ćwiczeniach udział wzięło 8 przewodników z psami patrolowo - obronnymi z ośrodka szkolenia Straży Granicznej w Lubaniu oraz 5 policyjnych przewodników z psami patrolowo – tropiącymi z powiatów polkowickiego, średzkiego i wrocławskiego.

Podczas szkolenia ćwiczono m.in. obronę przewodnika w trakcie kontroli pojazdu, czy też pościg psa służbowego za przestępcą. Ponadto prowadzono ćwiczenia z zakresu posłuszeństwa ogólnego psów służbowych i pokonywania naturalnych przeszkód terenowych. W ramach panelu dyskusyjnego omówiono zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kynologii służbowej.

Systematyczna współpraca Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wpływa na bardzo dobre efekty w codziennej służbie, zarówno przewodników psów służbowych Policji, jak i pograniczników. Dlatego też zaplanowano już kolejne szkolenia w Lubaniu i we Wrocławiu.

(KWP we Wrocławiu / kr)

 

  • Szkolenie w Ustroniu:

  • Szkolenie we Wrocławiu:

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 11.72 MB)

Powrót na górę strony