Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja międzynarodowa w Poznaniu nt. nowych kategorii poszukiwanych przedmiotów w SIS II

Data publikacji 21.11.2014

W dniach 19-21.11.2014r. w Poznaniu odbywa się pierwsza z trzech konferencji międzynarodowych w ramach projektu „Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014). Tematem przewodnim są nowe kategorie poszukiwanych poprzez system przedmiotów. Konferencję otworzył insp. Rafał Łysakowski - Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które przygotowało w/w projekt.

Podczas konferencji omawiane są zagadnienia dotyczące nowych kategorii przedmiotów w SIS II, transgranicznych aspektów przestępczości samochodowej (w tym lokalizacja pojazdów z wykorzystaniem GPS), doświadczeń państw członkowskich w zakresie poszukiwania i odzyskiwania utraconych pojazdów i silników zaburtowych, klonów pojazdów, wtórników tablic rejestracyjnych, krajowych procedur postępowania wobec wpisów w SIS II dotyczących unieważnionych dokumentów.

Prelegentami podczas konferencji są m. in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, a także eksperci Biur SIRENE Państw Członkowskich (Polski, Bułgarii, Austrii, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Danii, Szwajcarii), funkcjonariusze polskiej Policji oraz Straży Granicznej.

Celem konferencji jest dyskusja, wymiana doświadczeń i interesujących praktyk w zakresie rozwiązań prawnych i proceduralnych funkcjonujących w poszczególnych Państwach Członkowskich i Biurach SIRENE, aby nowe funkcjonalności Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) były wykorzystywane optymalnie i efektywnie.

(BMWP KGP / mw)

Powrót na górę strony