Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja ,,Różnorodność w praktyce – cudzoziemcy w relacjach urzędowych”

Data publikacji 21.11.2014

Wczoraj w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach przy ul. Rynek 3 odbyła się ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Pro Humanum. Patronat nad konferencją objęli: Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka-Koruba oraz Komendant Wojewódzki Policji Świętokrzyskiej nadinsp. Jarosław Szymczyk.

W konferencji udział wzięli m.in.: Pierwszy Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Rafał Kochańczyk, Wicewojewoda Świetokrzyski Pan Grzegorz Dziubek, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, przedstawiciele służb mundurowych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz koordynatorzy ds. Ochrony Praw Człowieka jednostek Policji województwa świętokrzyskiego.

Uczestnicy konferencji podsumowali projekt ”Różnorodność w praktyce - edukacja antydyskryminacyjna dla urzędników i funkcjonariuszy publicznych”. W panelu dyskusyjnym udział wzięli Pełnomocnik Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Gerard Bah, przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z Wydziału do Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pani Kinga Kasza, przedstawiciel Fundacji Pomoc dla Somalii Pan Elmi Abdi oraz przedstawiciel Służby Więziennej kpt. Jarosław Wójtowicz.
Respektowanie zasady równego traktowania oraz ochrona przed dyskryminacją należy do najbardziej oczywistych obowiązków demokratycznego państwa. W Polsce nakaz ten wypływa wprost z Konstytucji, prawa unijnego, a także międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, które zakazują dyskryminacji m.in. z przyczyn: płci, pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, wieku, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej.

(KWP w Kielcach / kr)

 

Powrót na górę strony