Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie 3. edycji projektu dla Mołdawii

Data publikacji 24.11.2014

W dniach 18-19 października br. w Warszawie odbyło się spotkanie polsko-mołdawskie, podsumowujące realizację projektu szkoleniowego pt. "Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości". Projekt był realizowany od 2012 roku w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Polska Pomoc”.

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcie Policji Republiki Mołdawii w kierunku przekształcenia jej w nowoczesną formację, funkcjonującą zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Realizacja przedsięwzięcia zbiegła się w czasie z reformą administracyjną w Mołdawii, której skutkiem było wydzielenie ze struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Generalnego Inspektoratu Policji. Polska Policja  mogła zatem wesprzeć mołdawskich kolegów już od samego początku przemian strukturalnych.

Tegoroczna edycja projektu powróciła do oryginalnej formuły i objęła cztery komponenty tematyczne: nowoczesne metody kryminalistyczne, nowoczesne techniki szkolenia w Policji, wywiad kryminalny oraz komponent regionalny prezentujący pracę Policji na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji. Koordynatorem projektu było Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, zaś w merytoryczną realizację poszczególnych komponentów zaangażowane były Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Biuro Służby Kryminalnej KGP przy współpracy ze Szkołą Policji w Pile oraz Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. W spotkaniu zamykającym tegoroczną edycję projektu wzięli udział koordynator projektu oraz członkowie zespołu projektowego z ramienia BMWP KGP oraz liderzy ww. komponentów merytorycznych zarówno z polskiej, jak i mołdawskiej strony.

W pierwszym dniu spotkania przedstawiono strukturę i zadania polskiej Policji, zapoznano z pracą dyżurnych BMWP KGP, a następnie goście odbyli wizytę w CSP w Legionowie. Po zaprezentowaniu profilu edukacyjnego Centrum, delegacja mołdawska zapoznała się z działaniem Policyjnego Centrum Dowodzenia, obejrzała strzelnicę będącą jedną z najnowocześniejszych w Europie oraz dzięki uprzejmości Centralnego Biura Śledczego Policji, zaznajomiła się z funkcjonowaniem Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych. Drugi dzień rozpoczęto od wizyty na Stanowisku Kierowania Komendy Głównej Policji oraz w Centrum Operacyjnym Komendanta Głównego Policji Głównego Sztabu Policji KGP.

Pozostałą część spotkania poświęcono na podsumowanie zrealizowanej w 2014 roku 3. edycji projektu. Podczas dyskusji beneficjenci mołdawscy wyrazili zadowolenie z formuły i sposobu realizacji projektu w 2014 roku. Obie strony zgodziły się, że tematyka poruszana w trakcie szkoleń była dobrze dobrana i odpowiadała aktualnym potrzebom beneficjentów. Strona mołdawska wyraziła także uznanie dla wysokiego poziomu reprezentowanego przez polską Policję oraz profesjonalizmu polskich ekspertów. W odczuciu obu stron tegoroczny projekt wskazał kierunki współpracy, w których strona mołdawska chciałaby w przyszłości uszczegółowić wiedzę i skorzystać z doświadczeń polskich kolegów.

Policja polska i mołdawska zadeklarowały chęć kontynuacji współpracy w nadchodzących latach. Strona polska podjęła już działania zmierzające do przeprowadzenia serii szkoleń w ramach Programu Współpracy Policyjnej z Państwami Partnerstwa Wschodniego finansowanego ze środków UE.

Na zakończenie tego owocnego spotkania strona polska przekazała na ręce przedstawiciela Sekcji Współpracy Międzynarodowej Generalnego Inspektoratu Policji Mołdawii sprzęt do realizacji szkoleń kaskadowych z podziękowaniem za zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia oraz życzeniami efektywnej pracy w nowych strukturach.

(BMWP KGP / ap)

Powrót na górę strony