Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Operacja „SILVER SABRE”

Data publikacji 24.11.2014

W dniach 19 – 21.11.2014 r. na terenie Kosowa przeprowadzono międzynarodowe ćwiczenia zgrywające sił; policji kosowskiej, KFOR-u oraz międzynarodowej policji EULEX-u, reprezentowanej przez Jednostkę Specjalną Polskiej Policji.

Głównym celem tej współpracy było wypracowanie zasad i metod działania podczas przywracaniu  ładu i porządku publicznego. W trakcie trzydniowych ćwiczeń prezentowano taktyki działań zwartych jednostek biorących udział w operacji, ich wzajemne współdziałanie oraz wypracowanie sposobu przejmowania kontroli nad prowadzoną operacją.

Realizacja przygotowanych scenariuszy działań pozwoliła na dokonanie weryfikacji nie tylko techniki i taktyki działań pododdziałów zwartych, ale również sposobu przepływu i wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami, oceny stopnia znajomość topografii kraju i czasu reakcji, od momentu powzięcia informacji o zdarzeniu do przyjazdu na miejsce działań.

Obserwatorami operacji „SILVER SABRE” z ramienia międzynarodowych sił stacjonujących na terenie Kosowa byli gen. Fabio Mini dowódca KFOR i gen. Anton Wessely, zastępca d-cy KFOR. Stronę EULEX-u reprezentował mł. insp. Paweł Kurowski –  Dowódca Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie.

(BMWP KGP / ap)

 

Powrót na górę strony