Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Oficer Łącznikowy w Berlinie

Data publikacji 24.11.2014

Oficjalna zmiana na stanowisku Oficera Łącznikowego polskiej policji w Niemczech. Od 24 listopada 2014 r. funkcję tę pełni podinsp. Wiesław Gom. Lubuski oficer od 2008 r. kierował działaniami polskich policjantów w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku. Pod koniec ubiegłego roku wygrał konkurs na nowe stanowisko, potwierdzając swoje wysokie kwalifikacje.

24 listopada 2014 r. nastąpiła oficjalna zmiana na stanowisku Oficera Łącznikowego polskiej Policji w Niemczech. Podinsp. Wiesław Gom, jako Oficer Łącznikowy przy Ambasadzie RP w Berlinie, obejmuje swoje obowiązki zmieniając na tym stanowisku mł. insp. Roberta Barańskiego. Podinsp. Wiesław Gom służbę w Policji rozpoczął pod koniec 1990 r. W roku 1994 ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Od 1995 r. nieprzerwanie zajmował się współpracą przygraniczną z Policją niemiecką – początkowo jako Oficer Łącznikowy ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Zielonej Górze, a od 1999 r. jako Oficer Łącznikowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Od 2008 r. pełnił służbę na stanowisku Koordynatora Policji polskiej w Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku. W 2011 r. w jednostce tej powierzono mu dodatkowo pełnienie funkcji Koordynatora Służb Polskich, odpowiedzialnego za koordynację wspólnych działań Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej we współpracy ze służbami strony niemieckiej.

We wrześniu 2013 r. podinsp. Wiesław Gom potwierdził swe wysokie kwalifikacje zawodowe, wygrywając ogłoszony przez Komendanta Głównego Policji konkurs na stanowisko Oficera Łącznikowego. Lubuski oficer z powodzeniem przeszedł procedurę kwalifikacyjną i uzyskał akceptację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Obejmując nowe stanowisko w Berlinie podinsp. Wiesław Gom zamierza skutecznie wykorzystywać zdobyte do tej pory doświadczenia w dziedzinie współpracy przygranicznej polskich i niemieckich służb.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / ap)

Powrót na górę strony