Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Operacja Black Posejdon III

Data publikacji 25.11.2014

Polska Policja we współpracy z Interpolem oraz 10 krajami europejskimi zakończyła kolejną edycję operacji Black Posejdon. Była ona wymierzona w przestępczość gospodarczą, a w szczególności w wytwarzanie, handel i przemyt podrabianych produktów: alkoholu, papierosów, ubrań, elektroniki, kosmetyków, żywności. Same działania polskiej Policji przyniosły wymierny wynik w postaci zabezpieczenia podróbek za ponad 29,5 mln złotych.

W Polsce działania Policji, w których uczestniczyły komórki zwalczające przestępczość gospodarczą jednostek terenowych Policji oraz  CBŚP (w tym roku dołączył do operacji), koordynowane były przez Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Biura Służby Kryminalnej KGP oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej, które pełni funkcję Krajowego Biura Interpolu. W operacji, trwającej cały październik br., wspólnie z Policją brały także udział jednostki Służby Celnej oraz oddziały krajowe Straży Granicznej.

Polska, z uwagi na swoje kluczowe położenie geograficzne, jest krajem, który leży na najkrótszej drodze lądowej z tzw. rynków wschodnich, gdzie często produkty te są wytwarzane, a następnie transportowane na rynki europejskie takich krajów, jak: Niemcy, Francja i Wielka Brytania, gdzie cena jednostkowa za te produkty jest najwyższa. Mając to na uwadze, Interpol zorganizował wspólne działania operacyjne przeprowadzane jednocześnie w 11 krajach, takich jak Litwa, Łotwa, Polska, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Turcja.

W ten sposób po raz pierwszy w historii współpracy policyjnej utworzono naturalną barierę terytorialną na całej wschodniej granicy Europy, poczynając od Łotwy na północy, do Turcji na jej południu. Po raz pierwszy też tak wiele różnych krajów podjęło wspólne działania mające ten sam mianownik: zapobieganie przemytowi i wytwarzaniu podróbek.

W wyniku tegorocznych połączonych działań Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej w naszym kraju uniemożliwiono wprowadzeniu do obrotu nielegalnych produktów za około 55 mln złotych. Same działania Policji przyniosły wymierny wynik w postaci zabezpieczenia podrobionego alkoholu, tytoniu, elektroniki, ubrań, perfum  za ponad 29,5 mln złotych. Straż Graniczna zabezpieczyła podrobione towary za ok. 25 mln złotych, a Służba Celna za prawie 240 tys. złotych.

Tegoroczna edycja działań była kolejnym krokiem mającym na celu z jednej strony przekazanie wyraźnego sygnału przestępcom, iż także tego rodzaju przestępczość jest i będzie efektywnie ścigana przez Policję i inne ograny ścigania, jak również była informacją do społeczeństwa, że handel, wytwarzanie, jak również oferowanie do sprzedaży podrabianych produktów, jest karalne, a samo kupowanie takich dóbr wiąże się ze znacznym ryzykiem dla życia i zdrowia, jak to ma miejsce w przypadku podrabianych produktów medycznych, leków oraz żywności.

(BMWP KGP / ap)

Powrót na górę strony