Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

95 lat służb policyjnych w Polsce. Teoria i praktyka

Data publikacji 25.11.2014

Osiemdziesięciu uczestników zgromadziła konferencja naukowa "95 lat służb policyjnych w Polsce. Teoria i praktyka" zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego i Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Honorowy patronat nad konferencją objął Komendant Główny Policji generalny inspektor dr Marek Działoszyński.

95. rocznica powołania Policji stała się przyczynkiem do zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej z udziałem teoretyków badających policyjne formacje i praktyków – policjantów, którzy kierują komendami miejskimi i powiatowymi Policji na Podkarpaciu. Idea zrodziła się w Katedrze Prawa Publicznego i Zakładzie Prawa Policyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prof. dr hab. Elżbieta Ura kierownik tejże Katedry, namówiła do współpracy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinspektora Zdzisława Stopczyka.

"95 lat służb policyjnych w Polsce. Teoria i praktyka" – pod takim hasłem odbyły się konferencyjne debaty. Prelegenci ukazali przemiany ustrojowo-organizacyjne i funkcjonalne od uchwalenia ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku o Policji Państwowej do czasów współczesnych oraz ich wpływ na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie, a także na kadry Policji.

Konferencję otworzyli: prof. dr hab. Elżbieta Ura, kierownik Katedry Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, nadinspektor Zdzisław Stopczyk, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, prof. dr hab. Stanisław Sagan, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego i prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Stanisław Pieprzny, kierownik Zakładu Prawa Policyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Referaty pogrupowano w 4 panele tematyczne:
 
•    Zagadnienia historyczne
•    Służba w Policji
•    Funkcjonowanie Policji
•    Zagadnienia ruchu związkowego.
 
Wśród prelegentów byli przedstawiciele podkarpackiej Policji:
 
•    inspektor Adam Pietrzkiewicz, Komendant Miejski Policji w Krośnie: "Geneza kształtowania się organów Policji na Podkarpaciu do 1939 roku";
•    młodszy inspektor dr Bogdan Jaworski, naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie: "Organizacja i kadry w podkarpackiej Policji";
•    inspektor Witold Szczekala, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie: "Problemy zwalczania przestępczości przez Policję";
•    inspektor dr Krzysztof Pobuta, Komendant Miejski Policji w Przemyślu: "Przestępczość transgraniczna w świetle postępowań przygotowawczych prowadzonych w KMP w Przemyślu".

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Policji słowackiej i ukraińskiej Milicji. Obecni byli naukowcy m.in. z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Uczestnicy konferencji, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej – Zespole Pałacowo-Parkowym w Iwoniczu, mogli obejrzeć mundury używane przez Policję Państwową w latach 1919 – 1939. Prezentowali je policjanci z komendy miejskiej w Krośnie, przy której działa grupa rekonstrukcji historycznej.
 
(KWP w Rzeszowie / ap)

Powrót na górę strony