Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”

Data publikacji 25.11.2014

25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. To także dzień rozpoczynający kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. MSW podejmuje działania na rzecz jej przeciwdziałania.

Co roku 25 listopada, w dniu ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, startuje kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. To międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. 

Symbolem tej kampanii jest noszenie białej wstążki przez mężczyzn. Akcja została zapoczątkowana przez Kanadyjskich aktywistów po wydarzeniach tzw. masakry w Montrealu. 6 grudnia 1989 roku na terenie tamtejszej politechniki 25-letni mężczyzna postrzelił 24 kobiety i 4 mężczyzn. 14 kobiet zmarło w wyniku odniesionych ran, zabójca popełnił samobójstwo.

Tradycja noszenia białej wstążki narodziła się w 1991 roku. Noszenie jej - szczególnie przez mężczyzn - ma wyrażać ich sprzeciw wobec przemocy stosowanej wobec kobiet. Wstążka symbolizuje również osobiste zobowiązanie noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć w kwestii przemocy wobec kobiet.

Podejmowanie działań, mających na celu na celu przeciwdziałanie przemocy domowej oraz ochronę osób najbardziej na nią narażonych, to jeden z priorytetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W celu skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie opracowano i wdrożono 1 stycznia 2014 roku na terenie całego kraju algorytmy i kwestionariusze szacowania ryzyka w związku z przemocą w rodzinie.

Działania te już przynoszą rezultaty. W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, odnotowano wzrost o 31 proc. liczby wypełnionych przez Policję formularzy „Niebieska Karta”. Jest to dowód na to, że dodatkowe szkolenie dla 35 tysięcy policjantów, przeprowadzone przy okazji wprowadzania algorytmu, przynosi zamierzony skutek.

Wzrosła również liczba osób zatrzymanych podejrzanych o przemoc w rodzinie. W 2013 roku od stycznia do września policjanci zatrzymali 6,5 tys. podejrzewanych sprawców przemocy. W 2014 roku w analogicznym okresie zatrzymano prawie 10 tys. podejrzanych o stosowanie. 

Więcej informacji o akcji na stronie: www.rownetraktowanie.gov.pl

(źródło: msw.gov.pl)

Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki” ►

Powrót na górę strony