Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończył się remont budynku strzeleckiej Policji

Data publikacji 26.11.2014

W Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich zakończono prace związane z remontem i modernizacją budynku. Inwestycja realizowana była w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Na remont przeznaczono 800 tysięcy złotych.

Zakończył się remont i modernizacja strzeleckiej komendy Policji. Jednostka znalazła się na liście obiektów objętych Programem Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Program finansowany jest z budżetu państwa.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonalności budynków Policji. Prace budowlane w Strzelcach Opolskich polegały między innymi na polepszeniu stanu technicznego komendy, jakości obsługi mieszkańców oraz warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Pieniądze przeznaczone na inwestycję, to nie tylko remont elewacji budynku wraz z wykonaniem wymaganych elementów identyfikacji wizualnych i małej architektury, ale również opracowanie dokumentacji projektowej i  dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. Inwestycja pochłonęła 800 tysięcy złotych.

(KWP w Opolu / ap)

 

Powrót na górę strony