Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja otwierająca projekt "The Power of Synergy..."

Data publikacji 26.11.2014

Dzisiaj w Zakopanem rozpoczęła się trzydniowa konferencja oficjalnie inaugurująca projekt "the Power of "Synergy...". Fundamentem projektu jest umowa podpisana 8 lipca br. przez szefów Centralnego Biura Śledczego Policji, Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem przedsięwzięcia jest współpraca CBŚP, SG oraz ABW w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej.

Projekt, którego operatorem i patronem honorowym jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, realizowany jest od maja br. i potrwa do kwietnia 2016 roku. Środki na realizacje projektu, blisko 2 mln złotych, pochodzą z Funduszy Norweskich. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. Jacek Bajger, który powiedział, że projekt "The Power of..." daje możliwość wymiany doświadczeń, których celem jest jak najbardziej efektywne eliminowanie i zwalczanie grup przestępczych.

Odczytany został list Minister Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej, która na ręce Komendanta SG złożyła podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w zorganizowaniu konferencji i wyraziła nadzieję, że wzajemna współpraca wpłynie na poprawę skuteczności działania służb. 

Zastępca Komendanta SG podziękował Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji gen. Igorowi Parfieniukowi za doskonałą dotychczasową współpracę i wspólne działania podejmowane na bieżąco na terenie całego kraju. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji gen. Igor Parfieniuk w swoim przemówieniu podkreślił, że CBŚP jest najmłodszą ze służb, biorących udział w projekcie, niemniej wiodącą, jeśli chodzi o zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Komendant podziękował za zaproszenie do udziału w projekcie i wyraził nadzieję, że udział w konferencji pozwoli wypracować modelowe zasady współdziałania, by jeszcze efektywniej walczyć z przestępczością zorganizowaną i transgraniczną. 

Z ramienia ABW głos zabrał płk. dr Piotr Potejko, który dziękując za zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu, stwierdził, że cel współdziałania został jasno określony i wszyscy uczestnicy muszą pracować nad tym, by określić ramy dalszej współpracy. 
W konferencji uczestniczy 200 funkcjonariuszy i pracowników CBŚP, SG i ABW, natomiast w całym projekcie udział weźmie w sumie 800 osób. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęły MSW, MS i Ambasada Norwegii. 

ĆWICZENIA SŁUŻB "THE POWER OF SYNERGY">>

TRÓJSTRONNA UMOWA MIĘDZY STRAŻĄ GRANICZNĄ, CBŚ I ABW>>

(CBŚP / kr)

Powrót na górę strony