Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy w zakresie elektronicznego doręczania nakazów doprowadzeń

Data publikacji 28.11.2014

Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Krakowie, podpisano porozumienie o współpracy w zakresie elektronicznego doręczania nakazów doprowadzeń oraz wprowadzenia systemu usprawniającego przebieg służby konwojowej. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy: Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Mariuszem Dąbkiem a Prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie Panią Barbarą Baran. W imieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji porozumienie podpisał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Jacek Fabisiak.

Porozumienie określa zasady i tryb współpracy stron przy realizacji elektronicznego doręczania nakazów doprowadzeń i transportowania osób pozbawionych wolności, konwojowanych z jednostek penitencjarnych, schronisk dla nieletnich czy zakładów poprawczych.

Elektroniczna Książka Służby Konwojowej „EKSK” to autorski  produkt  Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przeznaczony  do rejestrowania nakazów doprowadzeń osób konwojowanych oraz dokumentowania przebiegu służby konwojowej.

 

Wprowadzenie EKSK w garnizonie małopolskim służyć będzie usprawnieniu pracy oraz zwiększeniu efektywności sił i środków komórek organizacyjnych wydziału konwojowego poprzez:

- sprawniejsze rejestrowanie nakazów doprowadzeń, bez konieczności wykonywania czasochłonnej dokumentacji,

- generowanie danych do różnych analiz dotyczących realizacji zadań konwojowych,

- usprawnienie pracy dyżurnych wydziału,

- uproszczona rejestracja nakazu w Elektronicznej Książce Służby Konwojowej,

- zmniejszenie kosztów związanych z obsługą  i archiwizacją tradycyjnych nakazów,

- eliminacja błędów przy wprowadzaniu danych,

- przyspieszenie procedury obiegu korespondencji.

 

Wdrożenie programu e-nakazów stanowić będzie wymierne korzyści również dla Sądu:

- zmniejszenie obciążenia pracowników poszczególnych wydziałów Sądu,

- redukcja kosztów związanych z obsługą korespondencji,

- eliminacja kosztów doręczania przesyłek,

- eliminacja błędów ludzkich,

- przyspieszenie procedury obiegu korespondencji.

 

Eksploatacja systemu odbywać się będzie w oparciu o istniejącą już infrastrukturę i urządzenia teleinformatyczne, tak więc nie będzie generowała  dodatkowych kosztów po stronie Policji.

Oszczędności zauważalne będą natomiast po stronie Sądu – dla porównania w Wydziale Konwojowym KWP w Katowicach  dokonano obliczeń kosztów związanych z obsługą i obiegiem korespondencji i obliczono, że  30 tys. przesyłek (wysłanych nakazów doprowadzeń)   to koszt dla Sądu ok. 130 tys. zł (rocznie).

Wartości te są porównywalne dla tut. Wydziału Konwojowego, można więc stwierdzić, iż przesyłanie nakazów w formie elektronicznej przyczyni się w znacznym stopniu do zredukowania kosztów związanych z obsługą i obiegiem korespondencji.

Projekt obejmuje aktualnie Sąd Okręgowy w Krakowie oraz 10 Sądów Rejonowych Okręgu Krakowskiego. W dalszej perspektywie przewidziane są również okręgi tarnowski i nowo sądecki.

(KWP w Krakowie / kr)

Powrót na górę strony