Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja i wojsko podpisały porozumienia o współdziałaniu

Data publikacji 28.11.2014

Wymianę informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa, obywateli, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz prowadzenie wspólnych szkoleń, ćwiczeń i treningów przewidują porozumienia o współdziałaniu podpisane dziś między Policją a wojskiem.

Dwa podpisane dokumenty regulują współpracę Policji z dowództwami rodzajów sił zbrojnych - generalnym i operacyjnym.

"To bardzo ważne porozumienie o możliwości jeszcze lepszej, pełniejszej współpracy w wielu dziedzinach związanych ze sprawami obronnymi, ale także sprawami bezpieczeństwa wewnętrznego" - powiedział podczas krótkiej ceremonii w Komendzie Głównej Policji gen. insp. Marek Działoszyński. Jak dodał, umowa daje pełną możliwość wzajemnego wykorzystywania środków, wiedzy, taktyki i wyposażenia.

Dowódca operacyjny gen. broni Marek Tomaszycki podkreślił, że porozumienie jedynie formalizuje współpracę, którą wojsko cały czas prowadzi z Policją, a także strażą pożarną i graniczną. "To są nasi główni partnerzy, których albo wspieramy, albo oni nas wspierają. Doświadczenia tego roku szczególnie mocno nas zespoliły we wspólnym działaniu, pokazały nam, że w zasadzie ani Policja bez wojska i wzajemnie wojsko bez Policji nie jest w stanie wykonywać swoich zadań" - powiedział generał.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy dowództwa generalnego ppłk Artur Goławski, porozumienie podpisane z Policją przez dowództwo zobowiązuje strony do współdziałania w kwestiach informowania o zagrożeniach terrorystycznych na terenie kraju, katastrofach i zdarzeniach mających znamiona klęsk żywiołowych oraz mogących wpływać na bezpieczeństwo obiektów wojskowych i policyjnych. Przewidziano też współpracę w zapewnieniu łączności i wymianie informacji, realizacji przedsięwzięć szkoleniowych, wsparcia logistycznego i medycznego przedsięwzięć organizowanych przez jedną ze stron.

Dokument będzie też podstawą do wzajemnego udostępniana strzelnic, poligonów, sprzętu łączności, tankowania pojazdów, i przewozu sił, z wyjątkiem transportu powietrznego, uregulowanego innymi przepisami.

Również porozumienie Policji z dowództwem operacyjnym znacznie uproszcza procedury współdziałania i rozszerza obszar współpracy przy organizacji ćwiczeń i szkoleń. W dokumencie jest mowa o bieżącej wymianie informacji dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, zagrożeń dla porządku i bezpieczeństwa publicznego, incydentów katastrof i klęsk żywiołowych, aktów terrorystycznych (w kraju i za granicą), a nawet przypadków dezercji z bronią. Doprecyzowano również zakres wzajemnej pomocy.

W zakresie zarządzania kryzysowego, za które w wojsku odpowiada właśnie dowództwo operacyjne, dokument w większości potwierdza dotychczasowy zakres współpracy przy zapobieganiu kryzysom, ich zwalczaniu i usuwaniu ich skutków.

(źródło: PAP; zdjęcia: Andrzej Mitura)

Powrót na górę strony