Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie projektu rewitalizacji siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołowie

Data publikacji 10.12.2014

10 grudnia 2014 r. w Wołowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu rewitalizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Policji w ramach Programu Standaryzacji Jednostek Policji. W uroczystości otwarcia uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński.

Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Odnowa zdegradowanego budynku Komendy Powiatowej Policji w Wołowie oraz dostosowanie instytucji do potrzeb lokalnej społeczności”, poprzedzona została uroczystym przecięciem wstęgi przed wejściem do wyremontowanej komendy, którego dokonali Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński, Komendant Powiatowy Policji w Wołowie insp. Robert Wodejko, Burmistrz Wołowa Dariusz Chmura oraz Dyrektor Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Agnieszka Sokołowska.

Po uroczystości otwarcia komendy, w której uczestniczyli również Starosta Powiatu Wołowskiego, przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, przedstawiciele lokalnego samorządu, wołowscy policjanci oraz przedstawiciele innych współpracujących służb, w Wołowskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja poświęcona realizacji przedmiotowego projektu.

Głównym założeniem zrealizowanego projektu było wyremontowanie elewacji zabytkowego obiektu komendy powiatowej, zniwelowanie barier architektonicznych, celem dostosowania budynku do obsługi osób niepełnosprawnych, jak również poprawienie warunków obsługi interesantów, m.in. poprzez utworzenie na parterze budynku punktu recepcyjnego. Porozumienie w sprawie dofinansowania przedmiotowego projektu zostało podpisane pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a beneficjentem – Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

W ramach projektu, dofinansowanego ze środków unijnych, z Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Policji w ramach Programu Standaryzacji Jednostek Policji, przeprowadzono m.in. remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i renowacją drzwi wejściowych do budynku oraz remont pomieszczeń biurowych, które nie były wcześniej odnawiane. Ponadto utworzono nową strefę obsługi interesantów, w której zlokalizowano recepcję z poczekalnią, pomieszczenie oficera dyżurnego, ogólnodostępny węzeł sanitarny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz pokój przyjęć interesantów.

Utworzono też strefę wejścia do budynku dostępną z poziomu terenu - podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano monitoring wokół budynku i w strefie recepcyjnej. Oprócz prac w obiekcie, przeprowadzono również prace dotyczące infrastruktury wokół budynku, w tym renowację i naprawę ogrodzenia od strony frontowej.

W ramach niniejszego projektu zaplanowano też realizację działań prewencyjnych dla mieszkańców Wołowa. Będą to szkolenia i działania informacyjne dla uczestników ruchu drogowego, osób starszych, dzieci i młodzieży oraz osób ze środowisk szczególnie zagrożonych przestępczością i patologiami społecznymi. Zakupiono też dla dzieci w ramach projektu książeczki, malowanki, opaski z diodami, breloki LED, smycze, odblaskowe opaski samozaciskowe. Wydano także broszury o tematyce prewencyjnej, skierowane do mieszkańców.

Realizacja niniejszego projektu, oprócz poprawy jakości obsługi interesantów i warunków pracy funkcjonariuszy, umożliwia także efektywne prowadzenie pracy prewencyjnej i wdrażanie projektów w ramach szkoleń i akcji skierowanych do mieszkańców.

Całkowity koszt projektu, to ponad 1,6 miliona złotych.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Powrót na górę strony