Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie zmodernizowanego komisariatu w Radymnie

Data publikacji 13.12.2014

Nowy, funkcjonalny układ pomieszczeń, zaplecze socjalne, atrakcyjny, zgodny z zasadami standaryzacji wygląd zewnętrzny budynku to pokłosie kapitalnego remontu budynku Komisariatu Policji w Radymnie koło Jarosławia. Remont sfinansowała Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie przy znaczącym wsparciu samorządu Radymna.

Wczoraj budynek został uroczyście otwarty. Świadkami tej chwili byli m.in. inspektor Sławomir Szczupak, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, młodszy inspektor Ryszard Kornaga, Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu, burmistrz Miasta Radymno Krzysztof Roman, wójt gminy Radymno Bogdan Szylar, wójt gminy Laszki Stanisław Gonciarz i były burmistrz Miasta Radymna Wiesław Pirożek. 

Inspektor Szczupak podziękował władzom samorządowym Radymna za finansowe wsparcie remontu oraz pomoc doraźną, jaką było udostępnienie pomieszczeń urzędu miasta policjantom na czas remontu.  

Komisariat w Radymnie obsługuje teren miasta i gminy Radymno oraz gminy Laszki. Pełni w nim służbę 24 policjantów. 

Stan przed remontem

Jest to budynek dwukondygnacyjny wzniesiony w latach 70-tych XX wieku. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, ze stropodachem krytym papą. Budynek wymagał docieplenia ścian zewnętrznych oraz docieplenia dachu. Ze względu na znaczne zawilgocenie ścian fundamentowych koniecznym było  jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Budynek nie spełniał ponadto wymogów w kwestii dostępności osób niepełnosprawnych. 

Remont

Projekt wykonawczy i budowlany przebudowy opracowano w 2012 r. Wartość prac projektowych zgodnie z zawartą umową wyniosła: 51 660 zł, zaś wartość robót budowlanych 983 142,91 zł.

W trakcie wykonania robót wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych oszacowanych na kwotę 49 808,18 zł.

Plac budowy przekazano 24 czerwca 2013 roku, roboty zakończono 24 listopada 2014 roku.

Zmiany w zakresie układu funkcjonalnego parteru budynku obejmowały przebudowę strefy wejściowej poprzez wyodrębnienie dyżurki i pokoju przyjęć interesanta oraz sanitariatu dla interesanta.

Przebudowa obejmowała również adaptację pomieszczeń garażowych w parterze budynku na pokoje biurowe, szatnie i umywalnie dla funkcjonariuszy, pom. gospodarcze, WC dla osoby niepełnosprawnej.

Na piętrze budynku zlokalizowane będą pokoje biurowe, pomieszczenia socjalne i techniczne. Zmiany w zakresie układu funkcjonalnego spowodowały uporządkowanie rozkładu pomieszczeń i zostały wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami technicznymi.

Remont zrealizowano w ramach budżetu Policji, natomiast koszt opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej sfinansowała Gmina i Miasto Radymno.

Budynek uzyskał nowy wygląd, remont wykonano z uwzględnieniem materiałów spełniających założenia izolacyjności termicznej budynku, które wpłyną na zmniejszenie kosztów ekonomicznych użytkowania obiektu. Remont wykonano z uwzględnieniem elementów standaryzacji: na elewacji frontowej logo Policji, natomiast przed budynkiem zlokalizowano pylon.

(KWP w Rzeszowie / mw)

Powrót na górę strony