Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyróżnienie dla KGP za organizację staży dla osób niepełnosprawnych

Data publikacji 08.01.2015

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przyznała Komendzie Głównej Policji wyróżnienie za dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Projekt, w którym uczestniczy KGP: „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Komenda Główna Policji uczestniczy w projekcie „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy” organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podsumowując działania Komendy Głównej Policji w roku 2014 na rzecz osób z niepełnosprawnościami, warto podkreślić, iż podczas realizacji I edycji projektu „Staż w administracji publicznej…” zorganizowano dwa staże w Biurze Logistyki Policji KGP. Natomiast w II edycji niniejszego projektu zorganizowano pięć staży rehabilitacyjnych, w tym: w Gabinecie Komendanta Głównego Policji, Biurze Finansów KGP, Biurze Spraw Wewnętrznych KGP i Biurze Logistyki Policji KGP.

Oprócz realizowanych staży rehabilitacyjnych, Komenda Główna Policji jest organizatorem staży dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Realizacja działań w KGP to nie tylko staże, ale również innego rodzaju przedsięwzięcia zmierzające do budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami, np. szkolenia świadomościowe dla policjantów i pracowników Policji.

Efekty dotychczas podejmowanych działań dotyczących organizacji staży rehabilitacyjnych zostały docenione przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, która przyznała Wyróżnienie dla Komendy Głównej Policji za dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym organizację stażu rehabilitacyjnego dla Beneficjentów projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II”.
 
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami odbywania praktyk studenckich oraz staży dla osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych, opublikowanymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KGP ►

Źródło: Gabinet KGP

Powrót na górę strony