Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bank Światowy z myślą o bezpieczeństwie na drogach w Polsce i w Europie

Data publikacji 13.01.2015

W dniach 12-16 stycznia przebywa w Polsce Pan Jean Pascal Assaily ekspert Banku Światowego zajmujący się edukacją na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem jego wizyty jest przeprowadzenie na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa diagnozy systemu edukacyjnego dzieci i młodzieży w Polsce obejmującego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja.

Spotkanie w Komendzie Głównej Policji dotyczące edukacji oraz profilaktyki na rzecz brd z udziałem ekspertów Banku Światowego odbyło się 13 stycznia br.  Komendę Główną reprezentowali: Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Kornela Oblińska, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego mł. insp. Leszek Jankowski, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw działań Policji w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz do współpracy z organizacjami pozarządowymi insp. Grzegorz Jach, p.o. Naczelnika Wydziały Profilaktyki BPiRD mł. insp. Anna Kuźnia oraz eksperci z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego, którzy na co dzień wykonują zadania związane z edukacją i profilaktyką brd.

W problematykę związaną ze stanem bezpieczeństwem na polskich drogach oraz rolą Policji w zapobieganiu wypadkom wprowadził gościa mł. insp. Leszek Jankowski Zastępca Dyrektora BPiRD. Zagraniczny ekspert z wielkim zainteresowaniem wysłuchał też wystąpienia insp. Grzegorza Jacha, który zaprezentował założenia programu PaT ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pan Jean Pascal Assaily miał wiele pytań związanych zarówno z edukacją szkolną dzieci i młodzieży, jak i zadaniami poszczególnych instytucji rządowych w tym zakresie.

Diagnoza, którą zamierza sporządzić ekspert Banku Światowego wymaga szeregu analiz zarówno aktów prawnych, danych statystycznych, jak i działań podejmowanych przez instytucje rządowe, odpowiedzialne za bezpieczeństwo na naszych drogach.

Kompleksowy dokument, który na koniec zostanie wypracowany, będzie niezwykle pomocny dla wszystkich podmiotów, które podejmują przedsięwzięcia na rzecz brd.

Źródło: BPiRD KGP

Powrót na górę strony