Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta sekretarza stanu MSW Grzegorza Karpińskiego w województwie małopolskim

Data publikacji 22.01.2015

Przez dwa dni, 20 i 21 stycznia 2015 roku, na terenie województwa małopolskiego przebywał z wizytą wiceminister spraw wewnętrznych pan Grzegorz Karpiński wraz z przedstawicielami Departamentu Porządku Publicznego MSW dyrektor Renatą Czyżak oraz zastępcą dyrektora Mirosławem Hakielem. Przedstawiciele MSW spotkali się z kierownictwem małopolskiej Policji oraz policjantami, a także odwiedził jednostki Policji, w których prowadzone są inwestycje z funduszy Programu Standaryzacji.

Podczas spotkania z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Mariuszem Dąbkiem Wiceminister Grzegorz Karpiński zaznajomił się z pracą małopolskich policjantów i prowadzonymi przez nich działaniami na rzecz bezpieczeństwa w Małopolsce podsumowując miniony rok w zakresie: zwalczania przestępczości, prowadzonych akcji prewencyjnych i profilaktycznych. Głównym celem wizyty były jednak przedsięwzięcia inwestycyjne prowadzone w policyjnych obiektach w Małopolsce, w których finansowo partycypuje ministerstwo. Poprawa warunków pracy niewątpliwie wpłynie na lepszą jakość wykonywanych czynności, a przez to na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pani Renata Czyżak, zastępca dyrektora pan Mirosław Hakiel, oraz kierownictwo małopolskiego garnizonu w pierwszej kolejności udali się do powiatu chrzanowskiego. Goście odwiedzili teren budowy komisariatu Policji w Trzebini, który powstaje w ramach projektu standaryzacji komend. Teren pod budowę przekazany został przez Gminę Trzebinia. Będzie to nowoczesny, czterokondygnacyjny budynek administracyjno - biurowy z garażami, myjnią i warsztatem w części parterowej. Nowy komisariat poprawi komfort pracy zarówno funkcjonariuszom jak i mieszkańcom – m.in. zaprojektowano platformę dla osób niepełnosprawnych w pobliżu schodów zewnętrznych, która pozwoli na wygodne pokonanie tej różnicy przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

Następnie goście udali się do Limanowej. Tu zakres robót obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę bram garażowych, wymianę instalacji odgromowej. Ponadto wykonano remont pokrycia dachowego. Prace remontowe zakończono w listopadzie ubiegłego roku i wyniosły milion sto tysięcy złotych.

Do siedziby Komendy Powiatowej w Krakowie i Oddziału Prewencji Policji przyjechał również wiceminister Grzegorz Karpiński. Wiceminister oglądał policyjne budynki, które ze względu na stan użytkowania mają zostać objęte „Programem Standaryzacji”. 

21 stycznia 2015 roku przedstawiciele MSW udali się do Miechowa. Obecnie użytkowany budynek Komendy Powiatowej Policji w Miechowie zbudowany został w 1973 roku i nie spełnia standardów, jakim powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej. Przeprowadzona analiza wykazała, że budowa nowego obiektu jest korzystniejszym finansowym rozwiązaniem od przebudowy lub rozbudowy dotychczas istniejącego. Powstający nowy budynek Komendy Powiatowej Policji w Miechowie będzie spełniać wszystkie wymogi standaryzacyjne. Nowoczesny i funkcjonalny obiekt usprawni pracę policjantów oraz pracowników cywilnych, co będzie miało też pośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w powiecie. Dla interesantów odwiedzających jednostkę udostępniony zostanie większy, zewnętrzny parking. Całkowity koszt robót budowlanych oszacowano na prawie 12 milionów złotych. Środki finansowe na rzecz budowy nowej komendy w Miechowie pochodzą z budżetu standaryzacji, rezerwy celowej oraz Funduszu Wsparcia Policji. Inwestycje wspierają również władze samorządowe. Przewidywany czas zakończenia robót budowlanych to koniec października 2015 roku.

Środa (21 stycznia)  była także wyjątkowym dniem dla tarnowskich policjantów. Z wizytą gościł u nich Wiceminister Spraw Wewnętrznych, Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński, który w towarzystwie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, wizytował  jednostki w Tarnowie.

Wizyta ministra Karpińskiego w Tarnowie rozpoczęła się od spotkania wiceszefa resortu w magistracie z przedstawicielami władz miasta - Prezydentem Romanem Ciepielą, zastępcą Henrykiem Słomką–Narożańskim oraz wiceminister Urszulą Augustyn. Stronę policyjną reprezentował Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek i Komendant Miejski Policji w Tarnowie insp. Robert Biernat. Tematem, który zdominował spotkanie była kwestia budowy nowego, miejskiego komisariatu. Położony we wschodniej części Tarnowa obiekt, spełniał by oczekiwania mieszkańców, zapewniając im szybki dostęp do pomocy służb Policji. Za budową komisariatu Tarnów-Wschód przemawia także potrzeba stałej obecności Policji w gęsto zaludnionym rejonie miasta oraz dobra lokalizacja obiektu, leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie z dużymi węzłami komunikacyjnymi, w tym węzłem autostrady A4.

Ważnym punktem dzisiejszego pobytu ministra Karpińskiego w Tarnowie była też wizyta w największym miejskim komisariacie Tarnów-Centrum. Minister zapoznał się z infrastrukturą obiektu oraz warunkami służby pracujących w nim stróżów prawa. Mógł też zobaczyć efekty prowadzonego od kilku lat remontu budynku.

Przypomnijmy, że otrzymane dotąd środki budżetowe oraz wsparcie finansowe lokalnych samorządów, pozwoliły na rozpoczęcie cztery lata temu wyczekiwanego od lat i niezbędnego remontu komisariatu. W tym czasie, położony przy ul. Narutowicza 6 komisariat przeszedł  m.in. termomodernizację budynku administracyjnego i garażowego, wymianę stolarki, gruntowny remont recepcji, wejścia do budynku, części sanitariatów i korytarzy, rozbudowę pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

W trakcie remontu, w najstarszej części budynku, natrafiono też na datowane na lata 20-te XX wieku zabytkowe freski, którym dzięki dotacji MSW  przywrócono dawną świetność. Koszty dotychczas przeprowadzonych prac remontowych pochłonął blisko 2,5 mln złotych, z których prawie 300 tysięcy przekazały lokalne samorządy. Budynek komisariatu Tarnów-Centrum w dalszym ciągu wymaga kontynuowania remontu, który będzie prowadzony w miarę uzyskania funduszy na kolejne etapy prac.

Miłym akcentem środowej wizyty ministra Karpińskiego w Tarnowie było wyróżnienie włodarzy miasta i powiatu  przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Działoszyńskiego. W dowód uznania i w podziękowaniu za wspieranie działań tarnowskiej Policji, okolicznościowe adresy, podpisane przez szefa Polskiej Policji, wręczył Prezydentowi Tarnowa Romanowi Ciepieli oraz Staroście Tarnowskiemu Romanowi Łucarzowi Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek.

(KWP w Krakowie / mw)

Powrót na górę strony