Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium w Czeskim Cieszynie

Data publikacji 22.01.2015

W Czeskim Cieszynie odbyło się seminarium dotyczące nawiązania współpracy pomiędzy polskimi policjantami i strażnikami miejskimi, a przedstawicielami obu tych służb z Czech. Tematem spotkania był realizowany przez stronę czeską projekt znakowania rowerów. Śląski garnizon Policji reprezentował Komendant Powiatowy Policji z Raciborza insp. dr Paweł Zając.

We wczorajszym spotkaniu uczestniczyli komendanci straży miejskich z przygranicznych miast, w tym także Komendant Straży Miejskiej w Raciborzu. Podczas prelekcji czescy mundurowi, wykorzystując prezentację multimedialną, omówili korzyści płynące ze znakowania rowerów.

Projekt ten, po wprowadzeniu do codziennego życia, przyniósł już wymierne efekty, gdyż kradzieże rowerów w znacznym stopniu zmniejszyły się. Podczas seminarium, poza wykładem, omówione także zostały formy współpracy pomiędzy służbami mundurowymi obu państw w zakresie realizacji projektu.

(KWP w Katowicach / ap)

Film Seminarium w Czeskim Cieszynie

Pobierz plik Seminarium w Czeskim Cieszynie (format mp4 - rozmiar 12.03 MB)

Powrót na górę strony