Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania małopolskiej Policji przeciwko chuligaństwu okołostadionowemu

Data publikacji 23.01.2015

Jednym z priorytetowych zadań małopolskiej Policji ostatnich lat jest zdecydowane i systematyczne eliminowanie z przestrzeni publicznej szeroko rozumianej przestępczości pseudokibiców. W 2014 r. policjanci zatrzymali niemal 450 osób związanych ze środowiskiem chuliganów stadionowych, przedstawili zarzuty 291 pseudokibicom, a aż prawie 70 z nich zostało tymczasowo aresztowanych.

Policyjne działania przeciwko przestępczości pseudokibiców prowadzone są wielopłaszczyznowo i podejmowane są zarówno w obszarze zwalczania zjawiska posiadania niebezpiecznych narzędzi, eliminowania  dewastacji mienia w postaci pseudograffiti, jak i zapobiegania i zwalczania wszelkiego rodzaju czynów karalnych popełnianych przez grupy przestępcze powiązane z tym środowiskiem (tzw. „ustawki, rozboje czy przestępczość narkotykowa). 

Systematyczne działania policjantów ze specjalnej grupy zwalczającej przestępczość pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, jak i wzmocnionych w ostatnim czasie służb kryminalnych  poszczególnych krakowskich komisariatów skutkują kolejnymi zatrzymaniami skutecznie eliminując tego typu zjawiska.

Opinia publiczna, regularnie informowana jest o zlikwidowaniu przez małopolskich policjantów kolejnej grupy przestępczej, wywodzącej się ze struktur pseudokibiców, która zajmowała się czy to produkcją i dystrybucją narkotyków, czy np. przemytem wyrobów tytoniowych bez akcyzy. Dzięki efektywnej pracy wykrywczej policjantów możliwe jest także rozpracowanie, zatrzymanie i przedstawienie zarzutów sprawcom kibolskich porachunków, które zwykle skutkują uszkodzeniem ciała uczestników. Sprawy te są bardzo trudne dowodowo, ponieważ  policjanci prowadzący postępowania zwykle spotykają się ze zmową milczenia zarówno świadków jak i samych poszkodowanych. Jednak w ubiegłym roku aż 50 uczestników takich bójek i pobić usłyszało zarzuty.

Kolejne 36 osób związanych z chuligaństwem okołostadionowym usłyszało natomiast zarzuty za rozboje, kradzieże rozbójnicze czy wymuszenia rozbójnicze, a 185 osobom przedstawiono zarzuty za kradzież lub przywłaszczenie oraz inne przestępstwa.

Wielokrotnie też, dzięki dobrej pracy operacyjnej i  prowadzonemu rozpoznaniu, policjanci nie dopuszczają do zaplanowanych ustawek. Szacuje się, że w co najmniej kilkunastu przypadkach policjanci zapobiegli starciu dwóch antagonistycznych grup.

Aż 135 osób z tego środowiska usłyszało zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Są to przede wszystkim zarzuty handlowania nimi oraz samej produkcji. Systematyczne, policyjne akcje, w których likwidowane są plantacje konopi indyjskich oraz ujawniane fabryki i magazyny narkotyków powodują, że grupy wywodzące się ze struktur pseudokibicowskich tracą swoje źródła finansowania, a działalność przestępcza staje się dla nich zbyt ryzykowna.

Przestępczość pseudokibiców, to oczywiście także zdarzenia na samym stadionie sportowym i wokół niego. W ubiegłym roku za swoje zachowanie podczas meczu aż 135 osób usłyszało zarzuty z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a wobec prawie 100 osób sąd zastosował zakazy wstępu na imprezy masowe.

Cały czas podejmowane są także systematyczne działania w obszarze zwalczania przestępczości pseudokibiców, które pozwalają na chociażby skuteczniejsze eliminowanie zjawiska posiadania niebezpiecznych narzędzi przez kiboli w przestrzeni publicznej. W 2014 roku skierowano do sądu bliso 200 wniosków o ukaranie w tych sprawach, ponad 50 jest w toku. Również spośród blisko 80 zatrzymanych pseudograficiarzy zdecydowana większość to zadeklarowani kibole.

W wyniku ukierunkowanych podziałań prowadzonych w 2014 roku małopolscy policjanci zatrzymali i przedstawili zarzuty 291 pseudokibicom. Aż 70 spośród nich zostało tymczasowo aresztowanych.
Zdecydowane działania przeciwko chuligaństwu okołostadionowemu będą kontynuowane.

W celu szybszej reakcji ze strony Policji kilka miesięcy temu Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie uruchomiła również numer kontaktowy oraz specjalną skrzynkę elektroniczną, na którą można przesyłać materiały i informacje pozwalające na skuteczną walkę z przestępczością stadionowych chuliganów: stoppseudokibicom@malopolska.policja.gov.pl

Aby ograniczyć przemoc i agresję ze strony chuliganów, którzy nie potrafią kontrolować swoich reakcji i zachowań, policjanci sięgają po różnego rodzaju środki prawne w celu poprawy bezpieczeństwa.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wobec takich osób będą stosowane wszystkie możliwe sankcje w najsurowszym wymiarze, aby życie spokojnych obywateli nie było zakłócane przez działanie stadionowych wandali szumnie nazywających siebie kibicami.

(KWP w Krakowie / mw)

Powrót na górę strony