Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana na stanowisku Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 09.02.2015

Dziś Komendant Główny Policji, gen. insp. Marek Działoszyński, złożył dymisję na ręce Minister Spraw Wewnętrznych, Pani Teresy Piotrowskiej. Swoją decyzję uzasadnił względami osobistymi. Pani Minister wystąpiła do Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz o odwołanie gen. insp. Marka Działoszyńskiego z funkcji Komendanta Głównego Policji. Jednocześnie wystąpiła z wnioskiem do Pani Premier o powołanie na to stanowisko nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, dotychczasowego I Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Gen. insp. Marek Działoszyński do służby w Policji wstąpił w 1985 roku. Pracował w różnych jednostkach, przechodząc wiele szczebli kariery zawodowej. Rozpoczął służbę od pracy patrolowej w Międzyrzeczu. Był Komendantem Komisariatu w rodzinnej Skwierzynie, Dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych i Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi.

Kiedy 10 stycznia 2012 r. gen. insp. Marek Działoszyński obejmował stanowisko Komendanta Głównego Policji, przed Polską Policją stało ważne zadanie – zabezpieczenie ogromnej imprezy sportowej, jaką było Euro 2012. Udało się je wypełnić bardzo dobrze, zyskując tym samym pozytywne oceny policyjnych działań zarówno w kraju, jak i za jego granicami.

W czasie trzech lat swojego urzędowania gen. insp. Marek Działoszyński zreorganizował Komendę Główną Policji: wyodrębnił z jej struktur Centralne Biuro Śledcze Policji oraz zmniejszył liczbę biur z 18 do 11, a zmiany te z pewnością przekładają się na efektywność pracy policji. Doszło też do utworzenia dwóch niezwykle ważnych wydziałów, będących dynamiczną reakcją na zagrożenia współczesnego świata: Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi – pierwszych w historii policji.

Lata 2012-2015 to okres znacznego ograniczenia przestępczości. Po raz pierwszy liczba wszystkich przestępstw popełnianych w skali roku spadła poniżej 1 miliona, a tylko porównanie roku 2013 i 2014 pokazuje spadek liczby przestępstw o 14 %. Cieszy również poprawa poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz coraz lepsza społeczna ocena policyjnej służby.

Co ważne, udało się również skrócić we wszystkich garnizonach czas reakcji policjantów na wezwanie przez obywatela, wdrożono system wczesnej interwencji oraz rozbudowano pion ruchu drogowego w policji. Konsekwencją tego działania jest niewątpliwie zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz ich ofiar. Generał Działoszyński wielokrotnie podkreślał, że na polskich drogach codziennie trwa wojna, w której – w skali roku – giną 3 tysiące osób. Dlatego zwiększył stan etatowy ruchu drogowego – dziś jest to już ponad 9 tysięcy policjantów. Kilkakrotnie wzrosła również liczba kontroli trzeźwości kierowców.

Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji była poprawa warunków pracy policjantów i podniesienie jakości obsługi obywatela. Efektem współdziałania Komendy Głównej Policji  i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych było pozyskanie pieniędzy na Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Objęto nim te jednostki, które – czasem po kilkadziesiąt lat – czkały na remont, przebudowę lub zupełnie nową inwestycję. Tylko w ubiegłym roku dzięki funduszom z tego programu poprawiono warunki pracy 10 tysięcy policjantów i pracowników cywilnych policji, a plan  przyjęty na 2015 r. zakłada wzrost tej liczby o kolejne 18 tysięcy osób. Ostatnie lata to również czas wdrożenia Systemu Wspomagania Obsługi Policji i Systemu Wspomagania Dowodzenia.  

(mb)

 

Powrót na górę strony