Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa siedziba KPP w Międzyrzeczu

24 lutego została oficjalnie otwarta nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kierownictwa Policji, władz województwa oraz mieszkańcy miasta.

Uroczystość otwarcia nowej siedziby międzyrzeckich policjantów odbyła się 24 lutego 2015 roku. W ceremonii uczestniczył Sekretarz Stanu w MSW Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji nadinspektor Krzysztof Gajewski, Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos oraz licznie zaproszeni goście. Uroczysty apel rozpoczęto złożeniem meldunku oraz podniesieniem flagi państwowej. Szef lubuskich policjantów, nadinsp. Ryszard Wiśniewski, w swym przemówieniu podkreślił jak ważne jest to wydarzenie dla międzyrzeckich policjantów i mieszkańców powiatu. Do uroczystego przecięcia wstęgi poroszeni zostali: Sekretarz Stanu w MSW Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski , Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Ryszard Wiśniewski, gen. insp. Marek Działoszyński , Starosta Międzyrzecki  Grzegorz Gabryelski oraz Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu mł. insp. Stanisław Panek. Nowy budynek został uroczyście  poświęcony przez Biskupa Tadeusza Lityńskiego.

Budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu rozpoczęto 7 lipca 2013 roku. Decyzję o realizacji tej ważnej dla policjantów i mieszkańców powiatu międzyrzeckiego inwestycji podjęto gdy potwierdzone zostało, iż modernizacja użytkowanego dotychczas obiektu nie jest opłacalna. Teren pod budowę nowej siedziby KPP w Międzyrzeczu przekazany został Policji przez władze miasta. Nowy budynek posiada elementy charakterystyczne dla obiektów realizowanych w ramach wprowadzonej w lipcu 2013 r. standaryzacji. Projekt jest nowoczesny i odpowiada wszelkim potrzebom. Standaryzacja obejmie między innymi kolorystykę budynku i rozmieszczeniem takich elementów jak logo i tablice informacyjne. Koszt inwestycji zamyka się w kwocie 15  mln zł. Nowy obiekt ma powierzchnię użytkową 2.100 m2. Budynek wyposażony został w pomieszczenia służące funkcjonariuszom, przestronne szatnie, siłownie i strzelnicę oraz garaże dla pojazdów służbowych oraz w nowoczesny sprzęt informatyczny. Nowa siedziba Komendy Powiatowej przystosowany została do obsługi osób niepełnosprawnych. Głównego wejścia do budynku nie ograniczają stopnie, a dzięki odpowiednio przystosowanemu zapleczu sanitarnemu i windzie osoby poruszające się na wózkach mogą korzystać z niego bez utrudnień. Zrealizowana w Międzyrzeczu inwestycja w znaczny sposób poprawi pracę policjantów ale przede wszystkim usprawni funkcjonowanie jednostki, pozwalając  na przyjmowanie interesantów w przyjaznych i komfortowych warunkach. Międzyrzecka inwestycja jest kolejną tego typu w województwie lubuskim. Dotychczas do nowych siedzib przenieśli się między innymi policjanci ze Świebodzina, Żagania, Sulęcina i Nowej Soli.

Modernizacja lubuskiego garnizonu Policji

W 2013 roku na terenie KWP w Gorzowie Wielkopolskim realizowano 9 zadań finansowanych z Programu Standaryzacji, wydano kwotę 41 592 393 zł. Zakończono 3 z nich (za sumę 7 387 105 zł):

  • KP Lubsko - remont kompleksowy;
  • KMP Gorzów Wielkopolski - remont pomieszczeń;
  • KPP Wschowa - remont kompleksowy.

W 2014 roku realizowano 4 zadania (3 inwestycje i remont), na które wydano 20 853 800 zł ze środków Programu (100% środków zaplanowanych na ten rok). Zakończono 3 z nich (2 inwestycje i remont), na które w latach 2013-2014 wydano łącznie 34 554 129 zł ze środków Programu.

  • KPP w Nowej Soli - budowa nowej siedziby;
  • KPP w Międzyrzeczu - budowa nowej siedziby;
  • KP Szprotawa - remont kompleksowy.

Obecnie w planie realizacji Programu na rok 2015 figuruje jedno zadanie (inwestycja w Zielonej Górze), które znajduje się na etapie robót budowlanych. Koszt realizacji zadania szacuje się na kwotę 1 870 804 zł, zostanie ono zakończone w 2015 roku. Otwarcie planowane jest w IV kwartale 2015.

  • KMP Zielona Góra ul. Partyzantów 40 – przebudowa i modernizacja obiektu.

(MSW / mw)

Powrót na górę strony