Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne zatrzymania członków "grupy Rympałka"

Data publikacji 04.03.2015

Prokuratura Apelacyjna w Warszawie nadzoruje śledztwo powierzone funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego Policji dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, określanej jako „grupa Rympałka”. Jej członkowie mieli handlować narkotykami i bronią oraz dopuszczać się zabójstw, wymuszeń rozbójniczych czy trudnić się sutenerstwem.

Szczególną uwagę przestępcy przykładali do handlu narkotykami. Członkowie „grupy Rympałka” w ramach podziału obowiązków zajmowali się m.in. obrotem środkami odurzającymi i psychotropowymi w znacznych ilościach, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Zlecali zadania podległym sobie osobom, stojącym niżej w hierarchii przestępczej, które zajmowały się wyszukiwaniem dostawców, odbiorców oraz transportem narkotyków do miejsc stanowiących magazyny, gdzie były one przechowywane i wydawane dilerom.

Dzięki wytężonej pracy prowadzących sprawę zgromadzono materiał dowodowy, na podstawie którego, na polecenie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, funkcjonariusze CBŚP na terenie Warszawy zatrzymali 9 mężczyzn związanych z grupą. Kolejnych 9 osób zostało doprowadzonych do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie z aresztów śledczych i zakładów karnych, gdzie w chwili obecnej odbywają kary pozbawienia wolności w innych sprawach. Zatrzymanym i doprowadzonym z aresztów oraz z zakładów karnych przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, handlu bronią i amunicją oraz obrotu znaczną ilością środków odurzających i psychotropowych. Wobec 12 podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, pozostałe zatrzymane osoby oddano pod dozór policji i zastosowano poręczenia majątkowe.            

W wyniku działań funkcjonariuszy CBŚP zabezpieczono m.in. 1 kg kokainy oraz dokonano zabezpieczeń na majątku podejrzanych. 

Było to kolejne uderzenie w tzw. grupę Rympałka. Dotychczasowe działania funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, nadzorowane przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie, dały podstawy do objęcia zarzutami 71 osób, z których 56 tymczasowo aresztowano.

Sprawa nie została jeszcze zamknięta. Policjanci zapowiadają kolejne zatrzymania.

CBŚP Warszawa/ mw

Powrót na górę strony