Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia antyterrorystyczne zakończone

Data publikacji 11.03.2015

W nocy w centrum Warszawy odbyły się ćwiczenia antyterrorystyczne służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za ochronę antyterrorystyczną, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ćwiczeniom przyglądała się Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska oraz wiceminister Grzegorz Karpiński, a także ścisłe kierownictwo polskiej Policji.

Celem ćwiczeń, przeprowadzonych minionej nocy w okolicach Placu Powstańców Warszawy oraz w siedzibie Narodowego Banku Polskiego, był realny test pozwalający na sprawdzenie systemów współdziałania i łączności oraz procedur uruchamiania odpowiednich narzędzi w sytuacji kryzysowej. Scenariusz działań objął m.in. sytuację zakładniczą w centrum miasta oraz neutralizację samochodu, w którym znajdowały się materiały wybuchowe. Przedstawiciele różnych służb mieli możliwość praktycznego wykorzystania i wymiany doświadczeń z zakresu reagowania na incydenty o podłożu terrorystycznym, do których może dojść na terenie naszego kraju. Funkcjonariusze doskonalili umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia operacji oraz dowodzenia siłami szybkiego reagowania, a także organizowania pracy zespołowej i współdziałania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

W Polsce zagrożenie terrorystyczne utrzymuje się na niskim poziomie. Niemniej jednak charakter zagrożenia ze strony grup terrorystycznych powoduje, że polskie służby i instytucje muszą być przygotowane na przeciwdziałanie takim atakom.

W ćwiczeniach brały udział m.in. policyjne Biuro Operacji Antyterrorystycznych, Wydział  Realizacji Komendy Stołecznej Policji, Oddziały Prewencji Policji z całego kraju oraz Centralne Biuro Śledcze Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe.

Sposób realizacji zdań przez policjantów obserwowali Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Cezary Popławski, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Igor Parafieniuk oraz Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki z zastępcami.

(mb, fot. KSP)

Powrót na górę strony