Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Holenderska delegacja w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 24.03.2015

W dniach 23-24 marca 2015 roku w Komendzie Głównej Policji złożyła wizytę delegacja Policji Królestwa Niderlandów, której przewodniczył Pan Stoffel Heijsman, Szef Policji regionu Ost Nederland, odpowiedzialny za współpracę z polską Policją na poziomie ogólnokrajowym. Celem wizyty było podsumowanie wspólnych działań, określonych w planach policyjnej współpracy polsko-holenderskiej na lata 2013 – 2015.

W pierwszym dniu spotkania strona holenderska dokonała oceny współpracy policyjnej z Polską za rok 2014, a przedstawiciele Komend Wojewódzkich Policji w Olsztynie, Opolu, Lublinie i Katowicach omówili realizowane wspólnie z partnerem holenderskim przedsięwzięcia na poziomie regionalnym.

Drugi dzień rozmów, w których udział wzięli przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Służby Kryminalnej KGP i Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, poświęcony był współpracy prowadzonej na poziomie centralnym.

Strona holenderska zainteresowana była w szczególności kwestiami współpracy przygranicznej w ramach PCCC oraz polskimi doświadczeniami w zakresie możliwości usprawnienia i wzmocnienia współpracy w zwalczaniu przestępczości związanej z narkotykami syntetycznymi, handlem ludźmi, przestępczością zorganizowanych grup mobilnych.

Przedstawiciele delegacji holenderskiej odbyli również spotkanie z Komendantem Głównym Policji, Panem nadinspektorem Krzysztofem Gajewskim. W czasie krótkiej rozmowy, obie strony potwierdziły bardzo dobry poziom prowadzonej kooperacji.

(KGP / ms)

Powrót na górę strony