Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyróżnieni na "Gali Przedsiębiorczości" w Pałacu Prezydenckim

Data publikacji 25.03.2015

Podczas uroczystej „Gali Przedsiębiorczości” zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim, odbyło się podsumowanie XI Edycji „Dnia Przedsiębiorczości” – ogólnopolskiego programu edukacyjnego, mającego na celu przybliżyć młodzieży specyfikę różnych zawodów i pomóc w wyborze przyszłego miejsca pracy. Wśród laureatów, w gronie najaktywniejszych firm w Polsce w 2014 roku, znalazła się KPP w Mińsku Mazowieckim. Statuetka dla Najaktywniejszej Instytucji w województwie świętokrzyskim została przyznana zaś KPP w Jędrzejowie.

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim znalazła się na liście laureatów 11 edycji „Dnia Przedsiębiorczości” programu edukacyjnego organizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, zajmując 7 pozycję na liście 16 najaktywniejszych firm regionalnych w Polsce w 2014 roku.

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim została wyróżniona jako jedyna firma regionalna z całego województwa mazowieckiego i jako jedna z dwóch jednostek Policji w kraju. Statuetkę dla Najaktywniejszej Instytucji w województwie świętokrzyskim została przyznana Komedzie Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

W uroczystej „Gali Przedsiębiorczości” wziął udział Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim nadkomisarz Bartłomiej Dydek, jak również mł. insp. Krzysztof Kozieł - Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie. To właśnie im przypadł zaszczyt odebrania statuetek i dyplomów. Zostały one wręczone przez dr Irenę Srokę, Przewodniczącą Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Henryka Wujca, Doradcę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Gratulacje wszystkim laureatom, szkołom, firmom oraz instytucjom złożył przybyły na galę Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim od 2007 roku corocznie umożliwia młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim udział w kilkugodzinnych praktykach na terenie jednostki, mających na celu przybliżenie zawodu policjanta, co ma znaczący wpływ na promocję dobrego wizerunku Policji w powiecie mińskim. Przez ostatnie 8 lat w spotkaniach w komendzie wzięło udział ponad 250 uczniów zainteresowanych zawodem policjanta. W samym tylko 2014 roku w „Dniu Przedsiębiorczości” wzięło udział 65 licealistów.

Corocznie, podczas jednodniowego i kilkugodzinnego pobytu młodzieży w jednostce, starano się pokazać pełny zakres pracy Policji w powiecie mińskim. Spotkania miały charakter niezwykle ciekawy, a w ich organizacji wykorzystywano prezentację sprzętu transportowego i wyposażenia używanego w codziennej służbie.

Młodzież odwiedzająca jednostkę podczas „Dnia Przedsiębiorczości” mogła dowiedzieć się, jak przebiega proces rekrutacji do służby w Policji oraz jakie wymagania stawia się kandydatom na policjantów. Licealiści, korzystający z jednodniowych praktyk, mogli poznać zakres działania wszystkich komórek organizacyjnych komendy i specyfikę służby poszczególnych pionów w Policji.

Pokazywano Policję z jednej strony jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, z drugiej strony jako podmiot i grupę zawodową przyjazną społeczeństwu.

Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie po raz drugi, jako jedyna z województwa świętokrzyskiego znalazła się w gronie najaktywniejszych instytucji. Pierwszy raz została wyróżniona w 2008 roku.  W gronie najbardziej aktywnych szkół uczestniczących w przedsięwzięciu z naszego województwa znalazło się Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie.

Celem przedsięwzięcia jakim jest Dzień Przedsiębiorczości jest włączenie dorosłych w edukację młodzieży i umożliwienie zainteresowanym wzięcie udziału w jednodniowych praktykach, by mogli podjąć trafną decyzję w wyborze dalszej drogi zawodowej. W ramach akcji uczniowie otrzymują możliwość bliższego poznania wymarzonego zawodu, który chcą wykonywać w przyszłości.

W 2014 roku udział w Dniu przedsiębiorczości wzięło ponad 44 tysiące uczniów ze 678 szkół oraz 18 tysięcy firm i instytucji, które zaangażowały się w zawodowy rozwój młodych ludzi.

Jak widać zaangażowanie i trud włożony w organizację „Dnia Przedsiębiorczości” zostały niezwykle docenione.

(KSP/ KWP w Kielcach/ mw)

 

  • KPP Mińsk Mazowiecki
  • KPP Mińsk Mazowiecki
  • KPP Mińsk Mazowiecki
  • KPP Mińsk Mazowiecki
  • KPP Mińsk Mazowiecki
  • KPP w Jędrzejowie
  • KPP w Jędrzejowie
  • KPP w Jędrzejowie
  • KPP w Jędrzejowie
Powrót na górę strony