Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa szkoleniowa dotycząca efektywności działań Policji w zakresie ujawniania i identyfikacji mienia związanego z przestępstwem

Data publikacji 25.03.2015

W dniach 16-20 marca 2015 w Szklarskiej Porębie odbyła się odprawa szkoleniowa dotycząca efektywności działań Policji w zakresie ujawniania i identyfikacji mienia związanego z przestępstwem i podlegającego zabezpieczeniu w postępowaniu karnym lub karno-skarbowym. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, prokuratury oraz funkcjonariusze Policji z całego kraju - zarówno z komend wojewódzkich, miejskich, powiatowych, jak i z Centralnego Biura Śledczego Policji.

Odprawa organizowana przez Wydział ds. Odzyskiwania Mienia Biura Służby Kryminalnej KGP  została zainaugurowana wystąpieniem Zastępcy Dyrektora Biura Służby Kryminalnej insp. Eligiusza Kubickiego. Program wydarzenia obejmował także m.in. prezentację Zastępcy Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Pana Mariusza Cichomskiego oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej Pana prokuratora Cezarego Kamińskiego.

Uczestnicy spotkania omawiali możliwości oraz najnowsze trendy w zakresie zabezpieczania majątkowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w kpk. Przedstawiono także efektywność działań organów zajmujących się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Podczas kilku dni spotkania omówiono sposoby ukrywania majątków pochodzących z przestępstw oraz możliwości ich odzyskiwania.

(źródło: BSK KGP)

Powrót na górę strony