Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Misja Ewaluacyjna w obszarze SIS/SIRENE w Polsce

Data publikacji 25.03.2015

W dniach 24-27 marca 2015r. w Polsce odbywa się misja ewaluacyjna w obszarze SIS/SIRENE. W tym okresie Komitet Ewaluacyjny (EvalCom) zapoznaje się z materiałami przygotowanymi m.in. przez Policję i Straż Graniczną na temat wdrożenia dorobku prawnego Schengen w Polsce (prawo krajowe, procedury),działania polskiego N.SIS i polskiego Biura SIRENE, przeprowadza zapowiedziane i niezapowiedziane kontrole m.in. w polskim Biurze SIRENE, polskim N.SIS, na przejściach granicznych w Modlinie i Terespolu, w wybranych jednostkach terenowych Policji.

W skład EvalCom wchodzą:

  • eksperci z Komisji Europejskiej,
  • eksperci z państw należących do strefy Schengen/SIS.

Pobyt EvalCom w Polsce jest koordynowany przy współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i Komendy Głównej Straży Granicznej.

Po zakończeniu ewaluacji, EvalCom sporządzi raport na temat stanu wdrożenia i przestrzegania dorobku prawnego Schengen w Polsce. W raporcie mogą się znaleźć także zalecenia i rekomendacje, które strona polska powinna wdrożyć w celu poprawy bezpieczeństwa w strefie Schengen.

(BMWP KGP / mw)

foto Marek Krupa/KGP

 

Powrót na górę strony