Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie pododdziału Policji

Data publikacji 27.03.2015

Wczoraj na Stadionie Miejskim w Jaworznie przy ulicy Krakowskiej, odbyły się ćwiczenia policjantów Nieetatowego Pododdziału Policji oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Trwające kilka godzin szkolenie miało na celu przede wszystkim doskonalenie umiejętności współdziałania policjantów, którzy w razie zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego, będą interweniować w pododdziałach zwartych.

Pododdziały Policji mobilizowane są w sytuacjach zagrożeń wymagających szczególnego wzmocnienia sił porządkowych. Powołanie tej grupy funkcjonariuszy najczęściej przeprowadza się w celu zabezpieczenia imprez sportowych np. meczy piłki nożnej. Wszystko po to, aby na stadionie było bezpiecznie i spokojnie.

Kilkudziesięciu jaworznickich policjantów i strażników miejskich, wyposażonych w tarcze, kaski i środki przymusu bezpośredniego, ćwiczyło warianty przywracania naruszonego ładu i porządku. Istotą ćwiczeń była dokładność i precyzja w działaniu. Bardzo ważne było także błyskawiczne wykonywanie poleceń, które podczas działań w sytuacjach o podwyższonym ryzyku stanowi o sukcesie działania Policji. Jest to niezbędne dla określenia jednolitej taktyki po pierwsze w kwestii niedopuszczenia do naruszenia porządku w trakcie imprezy masowej, a po drugie w przypadku, gdy dojdzie już do zbiorowego naruszenia porządku. Takie szkolenia odbywają się cyklicznie. Za każdym razem obejmują one inne zagadnienia.

(KWP w Katowicach / mw)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 29.24 MB)

Powrót na górę strony