Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa "Policyjne archiwa X"

Data publikacji 27.03.2015

W dniach 26 i 27 marca 2015 roku Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą „Policyjnym Archiwom X”. Patronat nad Konferencją objął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Michułka.

Konferencja poświęcona była szeroko rozumianej tematyce, związanej ze skutecznym podejmowaniem spraw umorzonych z powodu nie wykrycia sprawców. Powrót do tych spraw i skuteczne ich rozwiązywanie jest możliwe zarówno na podstawie śladów kryminalistycznych zabezpieczonych przed laty, które dziś możemy zidentyfikować, jak również dzięki źródłom osobowym oraz żmudnej pracy analitycznej, dochodzeniowej i operacyjnej. Spotkanie było platformą, dzięki której mogli spotkać się przedstawiciele Policji, Prokuratury i Sądu. Konferencja była również miejscem, w którym studenci prawa - przyszli prokuratorzy i sędziowie - mogli spotkać się z osobami, które w codziennej służbie i pracy rozwiązują zagadki kryminalne.

Prelegentami byli m.in. cenieni na arenie ogólnopolskiej funkcjonariusze policyjnych Zespołów ds. Przestępstw Niewykrytych zwanych potocznie "Archiwami X" z Krakowa, Katowic, Gdańska, Bydgoszczy, Szczecina i Łodzi. Ogromne zainteresowanie wzbudziły omawiane przez nich, jako studium przypadku, sprawy.

Głos w dyskusji zabrali także wybitni karniści i kryminalistycy Uniwersytetu Łódzkiego oraz biegli kryminalistyki różnych specjalności z policyjnych i prywatnych laboratoriów. Cenną wiedzę przekazali przedstawiciele KGP i CLKP.  Poruszona została m.in. problematyka odzyskiwania dzieł sztuki po latach od ich kradzieży, poszukiwania zwłok, wykorzystania systemu AFIS a także przeszłość i teraźniejszość policyjnych Archiwów X.

Swoje wystąpienia zaprezentowali także sami studenci. Konferencji towarzyszyła IX Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta.
  
(KWP w Łodzi / ms)

Powrót na górę strony
Polska Policja