Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cenne zabytki z Ukrainy odzyskane

Data publikacji 10.04.2015

Policjanci ze Szczecina zabezpieczyli cenne zabytki archeologiczne, liczące około 2 tysiące lat. Po uzyskaniu informacji, że na jednym z portali aukcyjnych wystawionych jest kilkanaście cennych przedmiotów wykonanych z brązu, podjęto szybkie działania, aby je odzyskać.

W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że zabytki zostały przywiezione bez pozwolenia przez kobietę z Ukrainy. Zatrzymane artefakty zostały przebadane przez archeologów w Muzeum Narodowym w Szczecinie, gdzie stwierdzono, że część zabytków archeologicznych pochodzi z okresu późnego cesarstwa rzymskiego z II w.n.e., najcenniejsze jednak rzadkie fibule, datowane na 5-7 w. n. e. pochodzą z okresu wędrówki ludów.

Na wywóz historycznych i kulturowych dóbr z terytorium Ukrainy potrzebne jest zezwolenie, brak powiadomienia władz celnych zagrożony jest karą od 3 do 7 lat pozbawienia wolności i konfiskatą przedmiotów zgodnie z art. 201 § 1 Kodeksu Karnego Ukrainy. Według prawa polskiego przywiezienie zabytku do kraju nie jest karalne, kobieta więc w Polsce nie będzie odpowiadać karnie.

Nielegalnie wywiezione zabytki, zgodnie z art. 17 Umowy między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty z 20 maja 1997 roku, zostaną zwrócone Ukrainie.

(KWP w Szczecinie / ms)

 

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 2.2 MB)

Powrót na górę strony