Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich

Data publikacji 21.04.2015

Głównym celem działań podejmowanych przez Policję na terenach górskich jest ochrona życia i zdrowia osób oraz ich mienia. Jest on realizowany jest m. in. przez pełnienie służby patrolowej na stokach narciarskich, zabezpieczanie tras dojazdu do ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych, zabezpieczanie prewencyjne rejonów ośrodków wypoczynkowych, hoteli, parkingów. Ponadto prowadzone są działania profilaktyczno-informacyjne.

Najważniejszym aktem prawnym regulującym działania na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich jest ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Działania te są realizowane przez Policję zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 1834 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich. Nie bez znaczenia pozostaje też treść Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), którego stosowanie i znajomość zapewniają bezpieczny wypoczynek osobom uprawiającym tą formę rekreacji.

Głównym celem działań podejmowanych przez Policję na terenach górskich jest ochrona życia i zdrowia osób oraz ich mienia. Cel ten realizowany jest m. in. przez pełnienie służby patrolowej na stokach narciarskich, zabezpieczanie tras dojazdu do ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych (bezpieczeństwo w ruchu drogowym), zabezpieczanie prewencyjne rejonów ośrodków wypoczynkowych, hoteli, parkingów (ochrona mienia). Ponadto prowadzone są także działania profilaktyczno-informacyjne, również z innymi podmiotami (władze samorządowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, gestorzy stoków narciarskich).

Inicjatywa organizacji patroli narciarskich została zapoczątkowana w 2003 r. i z roku na rok jej rozwój nabiera dynamiki. W zakończonym niedawno sezonie narciarskim, służba patrolowa na zorganizowanych terenach narciarskich realizowana była na terenie pięciu województw, tj. małopolskiego (Jaworzyna Krynicka, Słotwiny, „Dwie Doliny” w Piwnicznej -  Zdroju, Ryterski Raj, Kasprowy Wierch, Szymoszkowa, Kotelnica Białczańska, Jurgów, Harenda, Witów – Ski, Małe Ciche, Czarna Góra Koziniec, Suche, Rusin – Ski, Laskowa – Kamionna, Limanowa – Ski, Śnieżnica, Lubomierz Ski, Czorsztyn – Ski w Kluszkowcach, Palenica w Szczawnicy, Zadział, Czerwienne Ski, Jastrzębia Ski w Jastrzębi, Jurasówka w Siemiechowie, Lubinka w Janowicach), śląskiego (Szczyrk, Korbielów, Istebna, Wisła, Ustroń), podkarpackiego (Przemyśl), dolnośląskiego (Zieleniec, Czarna Góra, Stóg Izerski, Łysa Góra”, „Szrenica”, kompleks „Kopa”) i łódzkiego (Góra Kamieńsk).

Przed zakończeniem sezonu narciarskiego 10 marca 2015 r. na terenie Ośrodka Narciarskiego Czorsztyn – Ski w Kluszkowcach pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji odbyły się Ogólnopolskie Zawody Narciarskie dla Funkcjonariuszy Policji, zorganizowane przez Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji we współpracy ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego.  Zawodach obejmowały konkurencję Test Wiedzy i Slalom Gigant, udział w nich wzięło 31 funkcjonariuszy Policji (materiał filmowy poniżej).

W trakcie zawodów instruktorzy SITN – PZN, w ramach podpisanego 8 października 2014 r. w Krakowie nowego porozumienia między Komendantem Głównym Policji a Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich, przeprowadzili także sprawdzian kwalifikacyjny dla policjantów – „narciarzy”, kandydatów na instruktora/pomocnika instruktora narciarstwa PZN. Policjanci, którzy ukończyli sprawdzian kwalifikacyjny z wynikiem pozytywnym, wezmą udział w kursie szkoleniowym dla funkcjonariuszy Policji pretendujących do uzyskania uprawnień instruktora lub pomocnika instruktora Polskiego Związku Narciarskiego, którego realizacja zaplanowana jest w sezonie narciarskim 2015/2016. Nabyte w ten sposób uprawnienia będą wykorzystywali w swoich jednostkach m.in. w trakcie pełnienia służby patrolowej na zorganizowanych terenach narciarskich, a także podczas realizacji zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego przygotowujących policjantów do pełnienia tego rodzaju służby. Do chwili obecnej łącznie kurs szkoleniowy ukończyło 100 policjantów, którzy uzyskali uprawnienia instruktora bądź pomocnika instruktora PZN.

(źródło: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 29.39 MB)

Powrót na górę strony