Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stołeczne obchody Święta Policji

Data publikacji 22.07.2015

Punktualnie o godzinie 11:00 na placu przed Komendą Stołeczną Policji odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji. Podczas uroczystości, w której wzięli udział m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Pierwszy Zastępca Prezydent m. st. Warszawy Jacek Wojciechowicz, stołeczni policjanci otrzymali nominacje na wyższy stopień służbowy oraz odznaczenia.

Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Policji, Kompania Reprezentacyjna Policji wystawiona przez Oddział Prewencji Policji w Warszawie wraz z pocztem sztandarowym Komendy Stołecznej Policji oraz pododdział policjantów i policjantek KSP.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Pierwszy Zastępca Prezydent m. st. Warszawy Jacek Wojciechowicz, komendant CBŚP nadinsp. Igor Parfieniuk wraz z zastępcą, komendanci wojewódzcy oraz byli komendanci stołecznej Policji. Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się także przedstawiciele samorządu, administracji oraz reprezentacji współpracujących z Policją instytucji i służb działających na terenie Warszawy, funkcjonariusze reprezentujący formacje mundurowe stojące wraz ze stołeczną Policją na straży bezpieczeństwa publicznego, kadra kierownicza jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji, reprezentanci związków zawodowych oraz przedstawiciele duchowieństwa.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Sekretarzowi Stanu w MSW Grzegorzowi Karpińskiemu przez dowódcę uroczystości, kom. Tomasza Majewskiego.

Jako pierwszy głos zabrał gospodarz stołecznych obchodów Święta Policji – Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki. Zwrócił się on do policjantek, policjantów i pracowników Policji wspominając historię naszej formacji. – 96 lat temu nasi przodkowie tworząc Policję Państwową ślubowali oddaną służbę dla drugiego człowieka. Słowa roty ślubowania są aktualne również dzisiaj. Wykonując zadania służbowe musimy pamiętać o tym, że służymy przede wszystkim dla ludzi. Wysoki poziom bezpieczeństwa w Warszawie, która jest jedną z najbezpieczniejszych stolic w Europie, to Wasza zasługa. Codzienny trud, zaangażowanie i  profesjonalizm, który wkładacie w wykonywanie i realizację zadań służbowych przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców. To poczucie bezpieczeństwa jest naszym priorytetem we wszystkich działaniach. Komendant Stołeczny Policji zwrócił także uwagę na zmiany, jakie zachodzą dzięki rządowemu programowi standaryzacji Policji. Podkreślił, że stołeczna Policja zmienia się po to, aby jakość obsługi mieszkańców była optymalna. Wszystkim wyróżnionym i nominowanym w tym wyjątkowym dniu serdecznie podziękował za codzienną służbę. Zaznaczył także rolę najbliższych, którzy wspierają policjantów w ich pracy. W swoim przemówieniu zwrócił się z podziękowaniami także do samorządowców, przedstawicieli służb i prokuratorów.

Z okazji Święta Policji 422 policjantów garnizonu stołecznego zostało odznaczonych medalem ,,Za Długoletnią Służbę” oraz odznaką ,,Zasłużony Policjant”. Dodatkowo 10 funkcjonariuszy otrzymało medal z okazji 25-lecia powstania Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Stołecznej Policji. Ponadto 2877 policjantów i policjantek garnizonu stołecznego otrzymało nominacje na wyższe stopnie policyjne.

Niespodzianką dla zaproszonych gości było wręczenie pamiątkowych ryngrafów z godłem Komendy Stołecznej Policji. W ten sposób wyróżnieni zostali m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, komendant CBŚP nadinsp. Igor Parfieniuk.

Na zakończenie obchodów głos zabrał Grzegorz Karpiński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który powiedział, że Komenda Stołeczna Policji  pełni bardzo ważną rolę w systemie bezpieczeństwa naszego kraju. Zaznaczył, że profesjonalna służba stołecznych policjantów wpływa nie tylko na wizerunek całej Policji ale też na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców stolicy. – Jestem  dumny z tego, że warszawscy policjanci dobrze wypełnią swoje zadania. Każdemu, kto próbuje oceniać polską Policję, wskazywać na jej niedociągnięcia zawsze jesteśmy gotowi przedstawić informacje, które pokazują jak bardzo skuteczną pracę w garnizonie stołecznym wykonujecie – powiedział i dodał: - Bardzo Państwu dziękuję za codzienny wysiłek, gratuluję odznaczonym.

Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski życzył policjantom wszystkiego najlepszego, osiągania sukcesów w życiu zawodowym.

Szef stołecznych policjantów, w asyście zastępców, wręczył komendantom, naczelnikom jednostek i komórek organizacyjnych  KSP znak jednostki organizacyjnej Policji tzw. garnizonówki.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w asyście Komendanta Głównego Policji i Komendanta Stołecznego Policji złożył wieniec pod Tablicą Pamięci oficerom i podoficerom Policji Państwowej II Rzeczpospolitej – Cichociemnym – Żołnierzom Armii Krajowej.

Część oficjalną obchodów zakończyła defilada policyjnej Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Policji.

Później uczestnicy uroczystości oraz zaproszeni goście wysłuchali koncertu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz solistki-dyrygentki chóru Komendy Stołecznej Policji, Pani Sylwii Krzywdy.

(KSP / mw)

 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Kompania Reprezentacyjna Policji
 • Uroczysty apel
 • Policjanci Kompanii Reprezentacyjnej Policji
 • Na zdjęciu: Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski
 • Na zdjęciu: Wiceminister Grzegorz Karpiński
 • Na zdjęciu: Wiceminister Grzegorz Karpiński
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Wręczenie medali i odznaczeń
 • Wręczenie medali i odznaczeń
 • Wręczenie medali i odznaczeń
 • Wręczenie medali i odznaczeń
 • Wręczenie medali i odznaczeń
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji-garnizonówki
 • Stołeczne obchody Święta Policji-złożenie wieńca
 • Stołeczne obchody Święta Policji-złożenie wieńca
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
Powrót na górę strony