Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mazowieckie obchody Święta Policji

Data publikacji 28.07.2015

Mazowieckie obchody Święta Policji odbyły się w tym roku w Garwolinie. Uroczystości miały szczególny charakter dla miejscowych policjantów, ponieważ połączone były z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji właśnie w tym mieście. W uroczystościach wziął udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Mirosław Schossler.

To był wyjątkowy dzień dla wszystkich mazowieckich policjantów i pracowników Policji, a w szczególności dla tych pełniących służbę w Garwolinie, ponieważ swoją decyzją - Pani Teresa Piotrowska -- Minister Spraw Wewnętrznych nadała Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie sztandar jako znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską, symbol najwyższych wartości.

W tym wydarzeniu towarzyszyli funkcjonariuszom - I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Mirosław Schossler, a także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Cezary Popławski oraz wielu innych znakomitych gości, w tym Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, policyjnych związków zawodowych, władz lokalnych i przedstawiciele współdziałających służb mundurowych.

Obchody Święta Policji garnizonu mazowieckiego rozpoczęły się mszą świętą w intencji wszystkich policjantów i pracowników Policji. Następnie w uroczystej oprawie pododdziały przemaszerowały przy dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej Policji przez ulice Garwolina na plac, gdzie odbył się uroczysty apel.

Tam też odbyła się uroczystość wręczenia Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie sztandaru. Sztandar to symbol najwyższych wartości: honoru i męstwa. Ponieważ nadawany jest z inicjatywy społecznej to wyraża on też zaufanie mieszkańców do policjantów, którzy służą i dbają o ich bezpieczeństwo. Dzisiaj podziękowano fundatorom, w tym szczególnie Społecznemu Komitetowi Fundacji Sztandaru, któremu przewodniczył starosta garwoliński Pan Marek Chciałowski.

Następnie policjanci i pracownicy Policji z garnizonu mazowieckiego otrzymali odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie policyjne. Uhonorowano odznaczeniami także osoby, które w wyjątkowy sposób współdziałają z mazowieckimi policjantami na rzecz bezpieczeństwa całego regionu.

Święto Policji to najlepszy moment do podziękowań dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników za ich codzienne zaangażowanie. Takie słowa kierowane były dzisiaj przez wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Rafał Korczak także skierował swoje słowa bezpośrednio do policjantów i pracowników garnizonu: „Święto Policji jest uhonorowaniem ciężkiej i pełnej poświęceń służby -- służby społeczeństwu. Dzięki  wytrwałości i poświęceniu policjantów i pracowników Policji naszego garnizonu cieszymy się wysokim zaufaniem -- dziś ponad 72 % społeczeństwa pozytywnie ocenia naszą pracę. To dla nas powód do dumy, ale także zobowiązanie. W tym szczególnym dniu składam Wam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną i ofiarną służbę oraz pracę. Wasz trud i oddanie są godne najwyższego szacunku."

Oficjalne uroczystości związane z wręczeniem sztandaru to nie wszystko, co działo się w Garwolinie. Zgromadzeni goście mogli obejrzeć defiladę kompanii honorowej, wysłuchać koncertu i zobaczyć pokaz musztry paradnej w wykonaniu policyjnej orkiestry. Specjalnie dla mieszkańców zorganizowany został rodzinny festyn, podczas którego młodsi i starsi mogli zobaczyć wyposażenie, którym w codziennej służbie posługują się policjanci i wziąć udział w licznych konkursach promujących bezpieczeństwo.

(KWP w Radomiu / mw)

  • Mazowieckie obchody Święta Policji
  • Mazowieckie obchody Święta Policji
  • Mazowieckie obchody Święta Policji
  • Mazowieckie obchody Święta Policji
  • Mazowieckie obchody Święta Policji
  • Mazowieckie obchody Święta Policji
  • Mazowieckie obchody Święta Policji
  • Mazowieckie obchody Święta Policji
  • Mazowieckie obchody Święta Policji
Powrót na górę strony