Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta gala - Wyróżnienia, nagrody i nominacje na wyższe stopnie policyjne

Obchody 96 rocznicy powstania polskiej Policji stały się kolejną okazją do wyróżnienia i nagrodzenia za szczególne osiągnięcia funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz wręczenia nominacji na wyższe stopnie. Uroczyste obchody były także wspaniałą sposobnością do wyrażenia podziękowań dla osób i instytucji, które na co dzień współpracują i wspierają zachodniopomorską Policję w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym regionie.

O godz. 12:00 w  budynku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie  odbyła się uroczysta gala, w  trakcie  której zostały  wręczone odznaczenia państwowe, resortowe i awanse na kolejne stopnie policyjne. Uroczystość rozpoczął Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jarosław Sawicki, który podziękował  wszystkim  policjantom  zachodniopomorskiego  garnizonu  za  ofiarną i rzetelną służbę na rzecz społeczeństwa  oraz pogratulował wyników w służbie. Złożył również podziękowania dla pracowników Policji za nieustanne zaangażowanie a przedstawicielom  podmiotów  pozapolicyjnych  za codzienne wsparcie  pracy Policji. Kolejnym punktem były awanse.  

Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczonych zostało 68 policjantów (złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami „ Zasłużony Policjant”).  

Nagrody wręczali nadinsp. Wojciech Olbryś Zastępca Komendanta Głównego Policji,   Marek Tałasiewicz Wojewoda Zachodniopomorski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinspektor Jarosław Sawicki.

 Z okazji  Święta Policji  w województwie zachodniopomorskim  na wyższe stopnie policyjne awansowanych zostało 1579  policjantów. Akty nominacyjne na kolejny stopień  m.in.
w korpusie oficerskim odebrało 85 funkcjonariuszy. Nominacje na wyższy stopień
w korpusie aspirantów otrzymało 587 policjantów, a w korpusie  podoficerów 649.
Nadinsp. Wojciech Olbryś Zastępca Komendanta Głównego Policji podziękował policjantom zachodniopomorskiego garnizonu za codzienną rzetelną służbę, profesjonalizm i  zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków oraz  godne reprezentowanie munduru, co znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz  rosnące zaufanie społeczne.  

W tym roku po raz pierwszy Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie zorganizowała konkurs w ramach którego nagrodzonych zostało trzech laureatów,   którym nadano tytuł
„Lidera Profilaktyki”. Partnerem w realizacji tej inicjatywy jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Konkurs został ogłoszony w I kwartale tego roku. Jego głównym celem było wyłonienie osób fizycznych, instytucji, organizacji a także podmiotów gospodarczych, które w sposób wyjątkowy angażują się w działania na rzecz profilaktyki. Wpływając tym samym na bezpieczeństwo w środowisku lokalnym. Spośród 14 zgłoszonych podmiotów wybrano 3.
Tytuł LIDERA PROFILAKTYKI otrzymali:
- Pan Jacek Chrzanowski- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ( od wielu lat bardzo intensywnie wspiera wiele naszych przedsięwzięć profilaktycznych),
-  Pan Adam Kośmider – Burmistrz Czaplinka (  Za projekt zatytułowany „Zdecyduj Sam” mający na celu zapobieganie  uzależnieniom od środków psychoaktywnych i alkoholu. To wielopłaszczyznowy projekt angażujący wiele środowisk i instytucji do działania w jednym wiodącym celu )
- oraz  dziennikarze Radia Plus  ( którzy działają dla dobra i na rzecz bezpieczeństwa  swoich słuchaczy, wspierają w swoim  radiu  tematy profilaktyczne Zachodniopomorskiej Policji).

Następnym etapem uroczystej gali było wręczenie medali  przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych za wybitne zasługi w  realizacji ustawowych zadań Policji na Pomorzu Zachodnim.  Pani Teresa Piotrowska przyznała 15  takich odznaczeń.
Złote, srebrne i brązowe Medale Za Zasługi dla Policji wręczali nadinsp. Wojciech Olbryś  Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz nadinsp. Jarosław Sawicki Komendant Wojewódzki Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie  nadinsp. Jarosław Sawicki za szczególny wkład pracy oraz sumienność w realizacji przydzielonych obowiązków wyróżnił również okolicznościowymi ryngrafami pracowników jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego.

Podczas uroczystej Gali wyróżnieni zostali również  funkcjonariusze z Posterunku Policji w Stepnicy, którzy  kilka dni temu uratowali życie 25 – latkowi, kiedy  podczas szkwału na Zatoce  Stepnickiej wypadł  on poza burtę. Akcja ratowania rozbitków prowadzona była przy fatalnych warunkach pogodowych. Funkcjonariusze narażając swoje życie bez wahania ruszyli na pomoc rozbitkowi. Dzięki ich szybkiemu i profesjonalnemu działaniu zapobiegli tragedii i uratowali tonącego.


Uroczystość uświetniły występy artystyczne.
Po zakończeniu uroczystości  w Filharmonii Szczecińskiej goście zaproszeni zostali na symboliczne otwarcie po renowacji budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz odsłonięcie i poświęcenie tablicy ku czci naszych kolegów którzy zginęli na służbie.

(KWP w Szczecinie / dm)

  • zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Wojciech Olbryś wręcza mianowanie na wyższy stopień
  • Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jarosław Sawicki wraz z gośćmi
  • Marek Tałasiewicz Wojewoda Zachodniopomorski wręcza wyróżnienia policjantom
  • zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Wojciech Olbryś odbiera medal
  • zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Wojciech Olbryś wręcza kwiaty wyróżnionym paniom
  • zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Wojciech Olbryś przemawia z mównicy
Powrót na górę strony