Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie oficerów łącznikowych polskiej Policji w Szkole Policji w Pile

Data publikacji 24.09.2015

W dniach 21 - 25 września br. ma miejsce coroczne spotkanie - szkolenie oficerów łącznikowych polskiej Policji oraz oficerów przy Europolu i Interpolu, którzy na co dzień pełnią służbę poza granicami kraju.

Szkolenie doskonalące stanowi okazję do omówienia bieżących zagadnień dotyczących zadań realizowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji, a także określenie optymalnych platform współpracy oficerów łącznikowych z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w zwalczanie przestępczości o charakterze międzynarodowym.

W trakcie spotkania w Pile oficerowie łącznikowi zostaną zapoznani m.in. ze zmianami związanymi z nowelizacją kodeksu postępowania karnego z priorytetami polityki zagranicznej oraz kierunkami współpracy międzynarodowej jednostek oraz komórek organizacyjnych KGP.

W tegorocznym szkoleniu, w charakterze prelegentów biorą udział przedstawiciele Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz przedstawiciele kadry kierowniczej jednostek Policji i komórek organizacyjnych KGP.

W szkoleniu udział biorą także oficerowie łącznikowi, którzy zakończyli misję zagraniczną w ubiegłym roku. Ich udział jest świetną okazją do podzielenia się doświadczeniem i uwagami dotyczącymi specyfiki każdego z państw akredytacji.

(BMWP KGP / mw)

  • Spotkanie oficerów łącznikowych polskiej Policji w Szkole Policji w Pile
  • Spotkanie oficerów łącznikowych polskiej Policji w Szkole Policji w Pile
  • Spotkanie oficerów łącznikowych polskiej Policji w Szkole Policji w Pile
  • Spotkanie oficerów łącznikowych polskiej Policji w Szkole Policji w Pile
Powrót na górę strony