Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Orzeszu

Data publikacji 01.10.2015

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Piotr Kucia dokonał otwarcia nowo wyremontowanego Komisariatu Policji w Orzeszu. W wydarzeniu udział wzięła kadra kierownicza garnizonu śląskiego, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, związków zawodowych, podmioty, które wsparły inwestycję oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją. Uroczystość uświetniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i kompania reprezentacyjna śląskiej Policji.

Wczoraj ( 30.09.br.) przy ulicy Matejki 1 o godz.13:00, po remoncie i termomodernizacji, odbyło się uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Orzeszu. Komisariat Policji w Orzeszu dołączył do ponad 40 obiektów już wyremontowanych w ramach standaryzacji jednostek na terenie całego kraju. Prace remontowe komisariatu rozpoczęły się w listopadzie 2013 roku. Obejmowały one między innymi termoizolację całego budynku, elewację oraz dach, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, teleinformatycznej i elektrycznej, wykonanie nowego przyłącza wody i kanalizacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont wnętrza komisariatu, wymianę mebli, wyposażenia kwaterunkowego oraz sprzętu elektronicznego i informatycznego. Remont przeszła również strefa wejściowa komisariatu. Pojawiły się też nowe elementy identyfikacji wizualnej z nowym logo Policji. W czerwcu 2015 roku inwestycja dobiegła końca. Takiego remontu budynek komisariatu w Orzeszu nie przechodził od początku swojego funkcjonowania.

Wczorajszej uroczystości otwarcia budynku dokonał Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie mł. insp. Andrzeja Wystalskiego, przedstawicieli władz samorządowych, kadry kierowniczej garnizonu śląskiego oraz licznie zaproszonych gości. W czasie przemówienia Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji skierował do zgromadzonych słowa uznania i gratulacje. Podziękował też władzom gmin Orzesze i Ornontowice za wsparcie, a policjantom i pracownikom cywilnym życzył zadowolenia z nowych warunków, w jakich codziennie będą służyć społeczeństwu.

Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie, po powitaniu przybyłych na uroczystość gości, w swoim przemówieniu podkreślił szczególnie współpracę z samorządem lokalnym, podziękował wszystkim podmiotom, które wsparły tę inwestycję, a także policjantom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie, niezbędne w czasie procesu modernizacji. Szczególne wyrazy uznania szef mikołowskich policjantów skierował do Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Piotra Kuci, którego wkład na rzecz powodzenia tego projektu był nieoceniony. Gdyby nie jego zaangażowanie, operatywność i poparcie, inwestycja nie zostałaby zakończona w 2015 roku.

Wydarzenie połączone było z uroczystym przekazaniem policjantom z Orzesza nowego radiowozu, na zakup którego część środków przekazało miasto Orzesze. Od teraz nie tylko nowy budynek, ale także kolejny nowy radiowóz będzie wspomagał w codziennej służbie mundurowych z Orzesza.

(KWP w Katowicach / mw)

  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Orzeszu
  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Orzeszu
  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Orzeszu
  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Orzeszu
  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Orzeszu
  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Orzeszu
  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Orzeszu
  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Orzeszu
  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Orzeszu

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 26.3 MB)

Powrót na górę strony