Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury

Data publikacji 14.10.2015

W dniach 6-9 października 2015 r. Biuro Służby Kryminalnej KGP zorganizowało w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie szkolenie specjalistyczne dla koordynatorów z komend wojewódzkich i Stołecznej Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury.

Szkolenie rozpoczęło się od wizyty uczestników w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, podczas której policjanci oprowadzani przez pracownika muzeum mieli możliwość zapoznania się z dotychczasowymi zbiorami oraz nowoczesnymi metodami ich ekspozycji i zabezpieczenia. Wydarzenie to wzbudziło ogromne zainteresowanie i emocje wśród uczestników.

Kolejne dni obejmowały szereg zagadnień o charakterze problemowym w ujęciu zarówno ogólnym, jak i specjalistycznym – policyjnym. Uczestnicy mieli okazję zdobyć a także uaktualnić dotychczasową wiedzę na tematy związane z odzyskiwaniem strat wojennych, współpracą z instytucjami kultury, np. Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, specyfiką ochrony zbiorów bibliotecznych, zabytków nieruchomych, w tym architektury drewnianej, działalności Światowej Organizacji Celnej i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Ponadto, reagując na obecną sytuację geopolityczną, skutkującą masowym napływem uchodźców do Europy z terenów zagrożonych konfliktami, np. w Syrii i Iraku, zainicjowano dyskusję na temat problematyki niszczenia zabytków na terenach zagrożonych konfliktami, w tym sposobów ich rozpoznawania.

W szkoleniu nie zabrakło również części policyjnej – pamiętając o roli i niebagatelnym znaczeniu działań prewencyjnych dla ochrony dziedzictwa kulturowego, potrzebie międzynarodowej wymiany informacji w sprawach tego rodzaju przestępstw oraz konieczności znajomości zagadnień analizy kryminalnej i zabezpieczania śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia, wykłady poprowadzili przedstawiciele Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura Służby Kryminalnej KGP oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. W trakcie szkolenia przewidziano także czas dla wystąpień każdego z koordynatorów –  pozwoliło to na wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami w zakresie sposobów efektywnego przeciwdziałania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, każdego dnia wywoływało szereg dyskusji, co tylko potwierdziło potrzebę takich spotkań, wieloaspektowość i wielowątkowość poruszanych tematyk.

Biuro Służby Kryminalnej KGP pragnie złożyć pracownikom Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wszystkim prelegentom najserdeczniejsze podziękowania za wkład w przygotowanie tak bogatego merytorycznie przedsięwzięcia szkoleniowego dla policjantów, realizujących na co dzień zadania z zakresu ochrony dóbr kultury przed przestępczością.

KGP / ig

Powrót na górę strony