Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ponad 850 filmików na małopolskiej skrzynce „stop-agresji-drogowej”

Data publikacji 21.10.2015

Działająca od ponad roku skrzynka e-mailowa „stop-agresji-drogowej” cieszy się coraz większą popularnością wśród kierowców i pieszych, którzy rejestrują przypadki łamania przepisów ruchu i przesyłają je w formie nagrań na Policję. Od momentu powołania Nieetatowego Zespołu do Zwalczania Agresywnych Zachowań na Drogach na skrzynki e-mailowe „stop-agresji-drogowej” wpłynęło ponad 850 filmików, zawierających przypadki naruszania przepisów ruchu drogowego. Do głównych przewinień zarejestrowanych na filmikach należą: przypadki zajeżdżania drogi, wymuszenia pierwszeństwa przejazdu, przejeżdżanie na czerwonym świetle, nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie przez kierujących linii ciągłej lub podwójnej ciągłej.

Przypomnijmy, że Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Mariusz Dąbek wydał 18 sierpnia 2014 r. decyzję w sprawie powołania Nieetatowego Zespołu do Zwalczania Agresywnych Zachowań na Drogach, reagując na coraz częstsze przypadki drastycznego łamania przepisów ruchu drogowego i stwarzania zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Zespół działa zatem od ponad roku.

Policjanci z Nieetatowego Zespołu do Zwalczania Agresywnych Zachowań na Drogach, nie tylko analizują przesyłane nagrania ale sami przeszukują zasoby Internetu i analizują materiały zamieszczane na portalach społecznościowych pod kątem ujawniania i identyfikowania osób i miejsc mogących mieć związek z celowym naruszaniem przepisów ruchu drogowego, np. organizacją nielegalnych wyścigów. Dzięki tym działaniom między innymi, proceder nielegalnych wyścigów ulega zmniejszeniu.

Skuteczność takiej współpracy ze społeczeństwem i przesyłania na adres stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl filmów można ocenić wysoko, bowiem około 2/3 spraw kończy się nałożeniem na sprawców mandatów karnych lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.

Odstąpienie od ukarania osoby lub osób, które naruszały przepisy ruchu drogowego (a zostało to zarejestrowane na filmach/zdjęciach) ma miejsce rzadko, zwykle w przypadkach, kiedy przesłane materiały były tak słabej jakości - np. nie można było zidentyfikować numerów rejestracyjnych pojazdu/pojazdów widocznych na nagraniu.

W 2014 r. na ww. adres wpłynęło 200 filmików, zawierających przypadki naruszania lub łamania przepisów ruchu drogowego.

KWP w Krakowie / ig

Film Ponad 850 filmików na małopolskiej skrzynce „stop-agresji-drogowej”

Pobierz plik Ponad 850 filmików na małopolskiej skrzynce „stop-agresji-drogowej” (format mp4 - rozmiar 492.9 KB)

Powrót na górę strony