Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie nowego komisariatu w Stanisławowie

Data publikacji 21.10.2015

Dzisiaj oddany został do użytku nowy Komisariat Policji w Stanisławowie. Pozwoli to znacznie podwyższyć komfort pracy policjantów i pracowników Policji oraz zapewnić odpowiednie warunki do przyjmowania mieszkańców. W uroczystości wzięli udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - Grzegorz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Czesław Mroczek, senator Maria Koc, Zastępca Komenda Głównego Policji - nadinsp. Wojciech Olbryś, Komendant Stołeczny Policji - nadinsp. Michał Domaradzki, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji -podinspektor Hubert Kowalczewski, przedstawiciele władz samorządowych oraz kadra kierownicza Policji.

Dwukondygnacyjny obiekt przy ul. Rynek 32 w Stanisławowie o łącznej powierzchni użytkowej 550,27 m2 stanął dzięki zawartemu porozumieniu pomiędzy Wójtem Gminy Stanisławów a Komendantem Stołecznym Policji i Starostą Mińskim.

Komenda Stołeczna Policji podjęła się realizacji zadania w ramach programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczącego standaryzacji obiektów służbowych Policji. Głównym celem takich działań jest polepszenie warunków obsługi obywateli, warunków pracy i służby funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Program zakłada także ujednolicenie wizerunku komend i komisariatów, aby ułatwić identyfikację budynków Policji. Dotyczy to zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego wyglądu obiektów, m.in. w zakresie jednakowej kolorystyki elewacji, pomieszczeń wewnątrz budynku i podłóg oraz umieszczenia wystandaryzowanego logo Policji na zewnątrz budynku.

- Siedziba nowego komisariatu, który objęła standaryzacja spełnia przede wszystkim trzy kryteria: jest otwarta dla mieszkańców, funkcjonalna dla funkcjonariuszy i jest nowoczesna – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Grzegorz Karpiński. Zwracając się do policjantów dodał - Mam nadzieję, że praca wasza zostanie odzwierciedlona w wynikach.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Czesław Mroczek podkreślił wartość bezpieczeństwa nie tylko na granicach, ale również na terenie kraju, które zapewnia Policja. Za zaangażowanie w budowę komisariatu podziękował sekretarzowi MSW, samorządowcom, Policji.

Nadinsp. Wojciech Olbryś - Zastępca Komenda Głównego Policji zaznaczył, że nowo oddany komisariat spełnia wymogi na miarę XXI wieku. Nowo przekazany budynek ma służyć przede wszystkim społeczeństwu, jak i policjantom, którzy pełnią w nim codzienną służbę.

- Dziękuję za współodpowiedzialność za bezpieczeństwo, które Policja stawia na wysokim poziomie. Nowo oddany obiekt zobowiązuje nas, policjantów do jeszcze sprawniejszych działań – powiedział Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Michał Domaradzki.

Po zakończonych przemówieniach budynek poświęcił Kapelan mińskiej jednostki Policji ks. Jerzy Danecki. Po przecięciu wstęgi przybyli na uroczyste otwarcie komisariatu goście, jak i lokalni mieszkańcy mogli zwiedzić nowy budynek.

Zgodnie z zawartym 2006 roku porozumieniem, na wniosek Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji, Starosta Miński przekazał na rzecz Komendy Stołecznej Policji prawo do trwałego zarządu działką o powierzchni 1405 m2 Stanisławowie. W 2013 roku do planu inwestycyjnego Komendy Stołecznej Policji wpisano budowę Komisariatu Policji w Stanisławowie zatwierdzając plan jego budowy i kosztorys na 2014 rok. Wówczas zaplanowano inwestycje i w 2013 roku wykonano dokumenty projektowe, a w latach 2014-2015 zrealizowano roboty budowlane ze środków budżetu Policji.

W 2015 r. Wójt Gminy Stanisławów wraz z Radą Gminy w ramach zawartego porozumienia przekazał 100 tysięcy złotych na zakup wyposażenia kwaterunkowo-biurowego do nowo wybudowanego obiektu komisariatu. Wsparcie finansowe w wysokości po 30 tysięcy złotych na wyposażenie kwaterunkowo-biurowe oraz sprzęt teleinformatyczny przekazały również Gminy Dobre i Jakubów.

Komisariat Policji w Stanisławowie obejmuje swoim zasięgiem działania trzy gminy: Stanisławów o powierzchni 106 km2, Jakubów o powierzchni 87,23 km2 i Dobre o powierzchni 124,8 km2, ogółem teren o powierzchni 318,03 km2. Struktura organizacyjna komisariatu wynosi 26 etatów policyjnych i 1.5 etatu na stanowisku pracowników Policji.

KSP / ig

 • Otwarcie nowego komisariatu w Stanisławowie #1
 • Otwarcie nowego komisariatu w Stanisławowie #2
 • Otwarcie nowego komisariatu w Stanisławowie #3
 • Otwarcie nowego komisariatu w Stanisławowie #4
 • Otwarcie nowego komisariatu w Stanisławowie #5
 • Otwarcie nowego komisariatu w Stanisławowie #6
 • Otwarcie nowego komisariatu w Stanisławowie #7
 • Otwarcie nowego komisariatu w Stanisławowie #8
 • Otwarcie nowego komisariatu w Stanisławowie #9
 • Otwarcie nowego komisariatu w Stanisławowie #10
 • Otwarcie nowego komisariatu w Stanisławowie #11
 • Otwarcie nowego komisariatu w Stanisławowie #12

Film Otwarcie nowego komisariatu w Stanisławowie

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Otwarcie nowego komisariatu w Stanisławowie (format flv - rozmiar 12.74 MB)

Powrót na górę strony