Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ochrona dóbr kultury - zagrożenia i prewencja

Data publikacji 09.11.2015

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu realizuje program prewencyjny "Ochrona dóbr kultury narodowej na terenie województwa dolnośląskiego", stanowiący kontynuację międzyinstytucjonalnej współpracy w zakresie ochrony zabytków przed przestępczością i zniszczeniem. Kontynuacja współpracy oraz zaangażowanie wszystkich stron mają za zadanie przynieść wymierne korzyści, m.in. ograniczenie kradzieży i aktów wandalizmu.

W ramach realizacji programu Komenda Miejska Policji we Wrocławiu zorganizowała w dniu 2 listopada br. konferencję zatytułowaną „Ochrona dóbr kultury - zagrożenia i prewencja”, której podstawowym celem była diagnoza aktualnych problemów. Ważnym aspektem konferencji było kontynuowanie formatu forum wymiany doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego. Spotkanie wpisuje się w konsekwentnie realizowaną przez Policję politykę walki z przestępczością skierowaną przeciwko zabytkom kultury narodowej. 

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, między innymi - Starosta Powiatu Wrocławskiego - Pan Roman Potocki, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Pani Barbara Nowak-Obelinda, Miejski Konserwator Zabytków - Pani Katarzyna Hawrylak-Brzezowska, Radca Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji - mł. insp. Katarzyna Czaplicka, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - mł. bryg. Krzysztof Stępień oraz przedstawiciele Komend Wojewódzkiej i Miejskiej we Wrocławiu, Straży Granicznej, wrocławskiej Izby Celnej i Straży Miejskiej, reprezentanci samorządu na szczeblu miejskim i powiatowym, przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych oraz ludzie kultury. 

Konferencja została zorganizowana w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i została bardzo przychylnie odebrana przez środowiska, którym problematyka ochrony dóbr kultury jest bliska. Podczas dyskusji panelowych i rozmów w kuluarach uczestnicy spotkania stwierdzili, że konferencja powinna stanowić zalążek do ściślejszej współpracy międzyinstytucjonalnej, organizacji innych przedsięwzięć propagujących ochronę dziedzictwa narodowego oraz zwiększania świadomości społecznej w tej kwestii.

(KWP we Wrocławiu / mw)

  • Ochrona dóbr kultury - zagrożenia i prewencja
  • Ochrona dóbr kultury - zagrożenia i prewencja
  • Ochrona dóbr kultury - zagrożenia i prewencja
  • Ochrona dóbr kultury - zagrożenia i prewencja
  • Ochrona dóbr kultury - zagrożenia i prewencja
  • Ochrona dóbr kultury - zagrożenia i prewencja
Powrót na górę strony