Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komiksem w cyberprzestępczość, czyli warsztaty dla młodzieży o zagrożeniach w wirtualnym świecie

Data publikacji 09.11.2015

Wrocławska Bezpieczna Szkoła to program prewencyjny realizowany przez Zespół Prewencji Kryminalnej i Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji i Patrolowego wrocławskiej komendy miejskiej. Skierowany jest do uczniów wrocławskich gimnazjów. Jego podstawowym zadaniem jest przekazanie uczniom, w przystępnej formie, wiedzy dotyczącej niebezpiecznych zjawisk nie tylko w szkole, ale również w życiu codziennym.

Podczas spotkań w czterech szkołach, tj. Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum Nr 5, Gimnazjum Nr 11 oraz Gimnazjum Nr 13 odbyły się zajęcia artystyczne, podczas których gimnazjaliści mieli za zadanie narysować komiks, którego tematem jest zagrożenie cyberprzestępczością. Przyjęcie formuły warsztatowej było specjalnym zabiegiem organizatorów akcji. Nie tylko angażuje wszystkich uczestników zajęć, ale również - zgodnie z założeniem, aby bawiąc uczyć - skuteczniej utrwala zdobytą wiedzę.

Warsztaty pomagają obudzić drzemiącą w młodzieży kreatywność, a komiks i rysunek satyryczny, czyli formy ekspresji charakteryzujące się prostotą przekazu oraz dużą dawką humoru, są doskonale znane dzieciom i młodzieży. Tym bardziej, że idąc z duchem czasu znalazły własne miejsce w przestrzeni wirtualnej.

Młodzi artyści wykazali się dużą świadomością i wiedzą na temat cyberprzestępczości. Dzięki projektowi będą mogli ostrzec swoich rówieśników o zagrożeniach czyhających w świecie on-line. Stąd aktywność artystyczna uczniów skupiła się na zjawiskach hejtingu (zjawisko polegające na krytykowaniu, najczęściej w niewybredny sposób, niemalże wszystkiego, co pojawia się w Internecie) oraz sekstingu (zjawisko polegające na przesyłaniu za pośrednictwem Internetu lub telefonów komórkowych nagich zdjęć i filmów).

Oba zjawiska, z pozoru młodzieńcze wybryki, niosą bardzo negatywne skutki. Osoby poddawane ciągłemu hejtowi lub ofiary sekstingu bardzo często cierpią z tego powodu na problemy natury psychicznej. Niestety zdarzały się tragiczne przypadki popełniania przez ofiary tych zjawisk samobójstw. Ponadto uczniowie zdali sobie sprawę z iluzorycznego poczucia anonimowości i bezkarności w sieci oraz konsekwencji, jakie niosą negatywne zachowania w Internecie wobec innych osób.

Najlepsze prace zostaną wydane i posłużą jako materiał dydaktyczny dla uczniów wrocławskich szkół. Zajęcia plastyczne poprzedzono prelekcjami przeprowadzonymi przez policjantów z komendy miejskiej. Warsztaty prowadził Szymon Teluk, znany malarz, rysownik i ilustrator, aktywny nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami.

Program "Wrocławska Bezpieczna Szkoła" jest realizowany przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Departamentem Edukacji wrocławskiego magistratu oraz Strażą Miejską.

KWP we Wrocławiu / ig

  • Komiksem w cyberprzestępczość, czyli warsztaty dla młodzieży o zagrożeniach w wirtualnym świecie #1
  • Komiksem w cyberprzestępczość, czyli warsztaty dla młodzieży o zagrożeniach w wirtualnym świecie #2
  • Komiksem w cyberprzestępczość, czyli warsztaty dla młodzieży o zagrożeniach w wirtualnym świecie #3
Powrót na górę strony