Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

84 Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU, 2-5 listopada 2015, Kigali, Rwanda

Data publikacji 10.11.2015

W dniach 2-5 listopada 2015 r., w stolicy Rwandy, Kigali odbyła się 84 sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu. W Zgromadzeniu wzięło udział 640 przedstawicieli ze 145 państw członkowskich Interpolu. Polska Policja była reprezentowana przez insp. Rafała Łysakowskiego, Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz podinsp. Mateusza Walczaka, Kierownika Sekcji ds. Interpolu WKMWI BMWP KGP.

Zgromadzenie Ogólne jest najważniejszym organem decyzyjnym Interpolu. Do jego najważniejszych zadań należy wskazanie kierunków rozwoju organizacji, zatwierdzenie planu pracy na następny rok przygotowanego przez Sekretarza Generalnego oraz określenie polityki finansowej Organizacji.

Głównym tematem tegorocznego szczytu były kwestie światowego bezpieczeństwa oraz związane z nim wyzwania dla policji. Omawiano m.in. zagadnienia zagranicznych bojowników (foreign terrorist fighters), bezpieczeństwo granic, przestępczość komputerową, przemyt narkotyków, korupcję i odzyskiwanie mienia.

Podczas Zgromadzenia zarówno Prezydent Rwandy Paul Kagame, jak i Sekretarz Generalny Interpolu Jörgen Stock a także  Prezydent Komitetu Wykonawczego Interpolu Mireille Ballestrazzi podkreślali ważną rolę Organizacji w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości i poprawie bezpieczeństwa. Zwrócono także uwagę, że przestępczość przeciwko środowisku zagraża nie tylko zasobom naturalnym ale również gospodarkom poszczególnych państw i społeczności.

Ponadto, w zakresie zwalczania korupcji i przestępczości gospodarczej w trakcie Zgromadzenia zainicjowano działania mające na celu wprowadzenie nowego narzędzia ułatwiającego identyfikację i odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstwa. w postaci "Srebrnej Noty Interpolu".

Bardzo ważną inicjatywą Interpolu jest także uruchomiony w 2012 roku projekt I-Checkit, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa światowego poprzez uniemożliwienie członkom organizacji przestępczych posługiwania się skradzionymi paszportami. Obecnie jest ona w fazie testowej.

W trakcie Zgromadzenia Ogólnego omówiono także kwestie dot. organizacji kolejnej sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu - sesja w 2016 r. została zaplanowana w Indonezji, a także powołano nowych członków Komitetu Wykonawczego Interpolu. Na zakończenie obrad delegaci poparli kandydaturę Chin jako państwa goszczącego sesje Zgromadzenia Ogólnego w 2017 r.

BMWP KGP / ig

 • 84 Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU #1
 • 84 Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU #3
 • 84 Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU #4
 • 84 Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU #6
 • 84 Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU #7
 • 84 Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU #8
 • 84 Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU #9
 • 84 Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU #10
 • 84 Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU #11
 • 84 Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU #12
 • 84 Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU #13
 • 84 Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU #14
 • 84 Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU #15
 • 84 Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU #16
 • 84 Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU #17
Powrót na górę strony