Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przestępczość paliwowa – międzynarodowe seminarium naukowe

Data publikacji 12.11.2015

W dniach 9-10 listopada 2015 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się zorganizowane wspólnie z Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego, Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji - XI Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Współpraca organów ścigania i innych instytucji państwowych w zakresie ochrony interesów ekonomicznych i finansowych RP i UE w związku z obrotem paliwami ciekłymi”.

XI Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Współpraca organów ścigania i innych instytucji państwowych w zakresie ochrony interesów ekonomicznych i finansowych RP i UE w związku z obrotem paliwami ciekłymi” już za nami.

Przedmiotem rozważań podobnie jak w latach ubiegłych była tematyka dotycząca określenia mechanizmów oraz skali przestępczości związanej z obrotem paliwami ciekłymi, jak też wypracowanie procedur przeciwdziałania wspomnianej przestępczości. Do wspólnej dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji i służb zajmujących się zwalczaniem nieprawidłowości w sektorze paliw płynnych. Udział w Seminarium wzięli m.in. Pan Leszek Wieciech – Prezes-Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, insp. Robert Sieradzki – Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, mł.insp. Adam Cieślak – Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej CBŚP. Ponadto uczestnikami zorganizowanego przedsięwzięcia byli delegaci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prokuratury, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Komend Wojewódzkich Policji, firm sektora paliw płynnych PKN ORLEN i LOTOS, firmy doradczej Pricewaterhouse Coopers.

W trakcie spotkania podniesiono problematykę praktycznych aspektów zwalczania przestępczości ekonomicznej w obszarze paliw płynnych, poświęcając znaczną część dyskusji współpracy służb i instytucji w trakcie prowadzonych postępowań oraz prawidłowej kwalifikacji czynów zaliczanych do przestępczości paliwowej sygnalizując wzajemną relację przepisów kodeksu karnego skarbowego i kodeksu karnego. Tematyka wystąpień poszczególnych prelegentów spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników i była platformą do merytorycznej dyskusji.

Wnioski praktyczne wypracowane w trakcie spotkania zostaną przekazane przedstawicielom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z rekomendacją dyskusji na temat ewentualnych zmian regulacji administracyjno-prawnych dotyczących sektora paliw płynnych.

(WSPol w Szczytnie / mw)

  • Przestępczość paliwowa – międzynarodowe seminarium naukowe
  • Przestępczość paliwowa – międzynarodowe seminarium naukowe
  • Przestępczość paliwowa – międzynarodowe seminarium naukowe
Powrót na górę strony