Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł”

Data publikacji 25.11.2015

23 listopada br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się spotkanie laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł”, zorganizowane przez Wydział Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP w ramach trwających „16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 19 jednostek organizacyjnych Policji, którzy w ośmiu edycjach konkursu zostali wyróżnieni za szczególnie zaangażowanie w przeciwdziałanie problemowi przemocy w rodzinie.

Tematem spotkania były ogólnopolskie działania w obszarze przemocy w rodzinie, wymiana doświadczeń oraz inicjatywy realizowane przez jednostki organizacyjne Policji w ramach „16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet”. Uczestnicy podczas spotkania z Zastępcą Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP insp. Anną Kuźnią omówili m.in. propozycje działań profilaktycznych na rok 2016  w obszarze dotyczącym szeroko rozumianej przemocy w ramach „Koncepcji policyjnych działań w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2016 – 2018”.

Dyskutowano również o formule konkursu „Policjant, który mi pomógł”, który od 2008 roku organizowany jest przez Komendę Główną Policji i Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ.

(BPiRD KGP / mw)

Powrót na górę strony