Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

NIE dla przemocy wobec kobiet

Data publikacji 27.11.2015

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji i słupskiej Szkoły Policji wzięli udział w konferencji naukowej „Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet”, która odbyła się w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest to część ogólnopolskiej kampanii „Białej wstążki”. Komendę Główną Policji reprezentowała insp. Anna Kuźnia – zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, natomiast Szkołę Policji – insp. Witold St. Majchrowicz, zastępca Komendanta wraz zespołem psychologów.

Wystąpienie przedstawicielki Komendy Głównej Policji zapoczątkował spot „ Byłam jego Isaurą” będący częścią planowanej kampanii Policji i Służby Więziennej przeciwko przemocy w rodzinie. Spot ten buduje refleksje na temat cierpienia osób doznających przemocy, barku społecznej reakcji na widzianą przemoc jak również skutków jakie niesie ona ze sobą. W tym kontekście zaprezentowane zostały pytania będące filarem wystąpienia przedstawicielki KGP: Co jako instytucje, edukatorzy czy obywatele przeoczyliśmy, że tych sytuacji przemocowych jest tak wiele? W jaki sposób powinniśmy działać by te zjawisko ograniczać?

W trakcie wystąpień policjantów podkreślono też konieczność dialogu i pracy interdyscyplinarnej wszystkich podmiotów uprawnionych do pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy. Działań obejmujących kontekst prawny, społeczny i profilaktyczny tego zjawiska. Cały czas istnieje potrzeba stałego podnoszenia kompetencji osób bezpośrednio zaangażowanych w pomaganie osobom doznającym przemocy jak również podnoszenie świadomości społecznej osób dorosłych i młodzieży obszarze zjawiska przemocy w rodzinie.

Z działań podejmowanych przez Policję insp.Anna Kuźnia podkreśliła korzystanie z narzędzia szacowania ryzyka, wdrożonego do służbowego wykorzystania z dniem 01 stycznia 2014 roku. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z ideą konkursu „Policjant, który mi pomógł”. W ośmiu dotychczasowych edycjach konkursu wyróżnionych zostało łącznie 40 funkcjonariuszy reprezentujących jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju. Działania Policji podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinach policyjnych „MOC – tak, PRZEMOC – nie!”.

Uczestnicy konferencji mówili również o Koncepcji Działań Policji w Zakresie Profilaktyki Społecznej na lata 2015 – 2018. Wyznacza ona kierunki działalności oraz sposoby realizacji działań profilaktycznych, mających na celu ograniczania zjawisk patologicznych wśród dzieci młodzieży oraz dorosłych oraz określa, min. obszary dla profilaktyki społecznej. Jednym z tych obszarów są działania mające na celu ograniczanie przemocy w rodzinie, które zostały zdiagnozowane jako priorytetowe dla przyjęcia kreatywnych, zorganizowanych międzyinstytucjonalnie perspektyw profilaktyki społecznej, rekomendowane na płaszczyźnie krajowej.

Konferencje naukowe w ramach ogólnopolskiej akcji „Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet” inicjują także szereg innych działań – w tym między innymi spotkania z policyjnymi psychologami w placówkach pomocowych. Całość działań potrwa do 10 grudnia.

SP w Słupsku / ig

  • NIE dla przemocy wobec kobiet #1
  • NIE dla przemocy wobec kobiet #2
  • NIE dla przemocy wobec kobiet #3
  • NIE dla przemocy wobec kobiet #4
  • NIE dla przemocy wobec kobiet #5
  • NIE dla przemocy wobec kobiet #6
  • NIE dla przemocy wobec kobiet #7
  • NIE dla przemocy wobec kobiet #8
Powrót na górę strony