Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O komunikacji wewnętrznej w Poznaniu

Data publikacji 04.12.2015

W Poznaniu trwa spotkanie osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w Policji oraz pełnomocników do spraw ochrony praw człowieka. Udział w zajęciach biorą przedstawiciele wszystkich Komend Wojewódzkich, Komendy Stołecznej Policji i szkół Policji.

W czwartek, w drugim dniu spotkania, dyskusje uczestników rozpoczął insp. dr Rafał Batkowski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Kornela Oblińska odpowiedzialna za komunikację społeczną i wizerunek oraz Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz , który podkreślił wagę komunikacji społecznej, również w kontekście praw człowieka.

W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe osiągnięcia poszczególnych garnizonów w zakresie organizacji przedsięwzięć oraz zaprezentowano plany na rok 2016.

Oddzielnym zagadnieniem, nad którym dyskutowali uczestnicy spotkania był ceremoniał policyjny i jego egzekwowanie w czasie uroczystości. Uczestnicy zgodnie podkreślili, że jest to jeden z ważnych, niewerbalnych sposobów komunikowania się ze społeczeństwem i kreowania właściwego wizerunku naszej organizacji.

Moderatorzy spotkania zaprosili również uczestników do dyskusji nad poziomem świadomości w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Mówiono również o najczęściej powtarzanych mitach, stereotypach i barierach wynikających z różnych typów niepełnosprawności. Na zakończenie podjęto próbę wypracowania standardu i wyboru jednego narzędzia, niezbędnego w prowadzeniu komunikacji z tymi osobami.

W trakcie spotkania policyjni pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka omówili zrealizowane w kończącym się roku zadania. Przedyskutowano zamierzenia dotyczące obchodów Światowego Dnia Praw Człowieka przypadającego 10 grudnia. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że istotnym elementem ich działalności jest informowanie o takich dniach.

Dużo czasu pełnomocnikom zajęła dyskusja poświęcona kierunkom pracy na lata 2016-2018. Aktualna sytuacja dotyczą uchodźców w Europie ma też swoje odzwierciedlenie w zamierzeniach na przyszłe lata. Nadal będzie kontynuowana działalność edukacyjna ukierunkowana na uwrażliwianie policjantów na różnorodność kulturową i potrzebę ochrony praw osób należących do grup mniejszościowych. Omówione zostały również działania Policji na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie zakończy piątkowa wizyta w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, podczas której zostanie omówiona problematyka petycji oraz E-puapu.

KGP / ig

Powrót na górę strony