Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwycięstwo policyjnego wolontariatu

Wolontariusze ze Szkoły Policji w Słupsku zwyciężyli w regionalnej edycji ogólnokrajowego konkursu „Barwy wolontariatu”. Reprezentanci środowiska policyjnego przeszli tym samym do finału ogólnopolskiej gali pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Ideą „Barw Wolontariatu” jest zaprezentowanie wyjątkowych wolontariuszy, ciekawych akcji wolontariackich i jednoczesna promocja kultury pomagania w Polsce. W tym zawiera się także kształtowanie postawy etycznych, umiejętność dostrzegania w codziennej służbie potrzeb innych, w tym w szczególności osób najsłabszych. W działalność wolontariacką angażują się słuchacze Szkoły Policji oraz kadra – pracownicy cywilni i policjanci. Bez względu na charakter pracy i służby wolontariusze wspólnie realizują bardzo szerokie spektrum działań.
 
Wolontariusze systematycznie niosą pomoc pensjonariuszom Domu dla Osób Bezdomnych im. św. Brata Alberta, Domu Interwencji Kryzysowej w Słupsku, organizują okolicznościowe i świąteczne podarunki dla dzieci przebywających na oddziale dziecięcym Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, w świetlicy środowiskowej PCK, dzieci z najuboższych rodzin powiatu słupskiego. Jednym z bardziej spektakularnych przedsięwzięć jest tegoroczna zbiórka 700 litrów krwi na 70-lecie Szkoły Policji w Słupsku. Po 11 miesiącach mamy już ponad 618 litrów tego życiodajnego płynu, który honorowo oddają nie tylko pracownicy cywilni i policjanci, ale także wiele innych anonimowych osób, popierających tę akcję.
 
Warto również wspomnieć o tym, że wolontariusze ze Szkoły Policji – jako jedni z pierwszych w Polsce - na podstawie autorskiego programu z zakresu twórczej profilaktyki, realizują zajęcia sportowo-wychowawcze adresowane do trudnej młodzieży. Głównym celem tych zajęć jest uzyskanie pożądanego efektu natury psychologicznej, intelektualnej i biologiczno-zdrowotnej.

Jeszcze w tym roku wolontariusze odwiedzą niezamożne rodziny z regionu słupskiego przekazując im przygotowane paczki. W tym tygodniu do jednego z rodzinnych domów dziecka trafi zakupiona przez wolontariuszy lodówka, a na terenie Szkoły Policji prowadzona będzie akcja rejestracji osób, które chcą zostać dawcami szpiku.
 
Konkurs „Barwy wolontariatu” ma charakter dwuetapowy. W pierwszym - regionalnym etapie, zdobywcy trzech najwyższych miejsc przechodzą do etapu ogólnopolskiego. Do końca tego roku kapituła konkursu dokona wyboru dziesięciu nominowanych do wyróżnienia - z tej grupy podczas Gali Wolontariatu, wyłonionych zostanie trzech zwycięzców.
 
Trzymamy kciuki za policyjnych wolontariuszy ze słupskiej Szkoły Policji, którzy reprezentować będą w finale nasze środowisko.

(SP w Słupsku / ms)
  • Policjanci na gali
  • Policjanci odbierają nagrodę
  • Policjanci z dyplomem
  • Policjanci z dyplomem
  • Policjanci odbierają gratulacje
  • Policjanci odbierają gratulacje
  • Policjanci odbierają gratulacje
  • Policjanci z dyplomem
  • Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca
Powrót na górę strony