Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Statystyczny "portret" zabójcy

Data publikacji 05.03.2006

W roku 2005 Policja odnotowała 837 przestępstw zabójstwa, czyli o 143 mniej niż w roku 2004. Wykrywalność tych przestępstw wyniosła aż 90,6 %. W wyniku analizy zgromadzonych informacji, opracowany został kolejny statystyczny "portret" przestępcy. Tym razem prezentujemy profil statystycznego zabójcy.

W 2005 r. Policja stwierdziła 837 przestępstw zabójstwa tj. o 143 mniej niż w roku 2004. Wykrywalność tych przestępstw wyniosła 90,6 %

Policjanci ustalili następujące okoliczności popełnienia tych przestępstw:

 • Motyw nieporozumień rodzinnych Policja stwierdziła w - 244 przestępstwach
 • Motyw rabunkowy - w 90 przestępstwach (straty materialne wyniosły dodatkowo 1.078.084 zł.)
 • Motyw seksualny - w 19 przestępstwach
 • Motyw "na zlecenie" - w 13 przestępstwach
 • Motyw nieustalony  - w 236
 • Motyw inny niż wyżej wymienione  w - 235

Policjanci ustalili  827 dorosłych podejrzanych i 34 nieletnich:

 • 250 w postępowaniu przygotowawczym
 • 224 w pracy operacyjnej
 • 3 po typowaniu w AFIS
 • 107 zostało zatrzymanych na gorącym uczynku
 • 251 poprzez wskazanie lub zatrzymanie przez obywatela
 • 26 podejrzanych zgłosiło się na Policję

Na szczęście nie wszystkim przestępcom udało się pozbawić ofiary życia:

 • 544 przestępstwa były w formie dokonania
 • 278 w formie usiłowania
 • 14 w formie podżegania
 • 1 w formie pomocnictwa

Najczęściej przestępstwa te były dokonywane indywidualnie przez dorosłego - 637, przez dwie osoby dorosłe - 59 lub przez trzy osoby dorosłe - 32.
Nieletni także najczęściej dokonywali przestępstw indywidualnie - 18 lub w grupie z dorosłymi - 8. Tylko w 3 przypadkach zabójstwa dokonała grupa złożona tylko z nieletnich.

34 przestępstwa były czynami osób  niepoczytalnych

744 przestępstwa zostały popełnione tylko przez obywateli polskich, 11 tylko przez cudzoziemców

 • 54 p-twa popełniono przy użyciu broni palnej
 • 1 przy użyciu broni gazowej
 • 459 przy użyciu niebezpiecznego narzędzia

Statystyczny podejrzany to mężczyzna - 749 (liczba kobiet to 112); w wieku 30 - 49 lat (liczba  mężczyzn w tym wieku to  283  liczba kobiet- 64)

Poza ww.  podejrzanymi  Policja zarejestrowała:

 • 34 podejrzanych do 16 lat (w tym 2 kobiety)
 • 93 podejrzanych w wieku 17-20 lat (w tym 5 kobiet)
 • 118 podejrzanych w wieku 21-24 lat (w tym 9 kobiet)
 • 118 podejrzanych w wieku 25-29 lat (w tym 11 kobiety)
 • 151 podejrzanych w wieku ponad 50 lat ( w tym 21 kobiet)

Aż 471 podejrzanych nie było uprzednio karanych sądownie (96 było już karanych za podobne przestępstwa, 278 - za inne przestępstwa , 16 - b.d.)

Wobec podejrzanych zastosowane zostały następujące środki zapobiegawcze:

 • Dozór Policji -20
 • Zakaz opuszczania kraju -3
 • Poręczenie majątkowe - 2
 • Poręczenie społeczne - 3
 • Umieszczenie w placówce oświatowo wychowawczej - 3
 • Areszt -780 (z tego trwały -754, uchylony - 26)

Najczęściej podejrzanymi były osoby bezrobotne:  poszukujące pracy  - 237 i nie poszukujące pracy - 309, następnie  pracujący - 116, emeryci i renciści - 89, uczniowie, studenci - 62, prowadzący własne gospodarstwo rolne - 22, nielegalnie zatrudnieni - 19.

5 podejrzanych popełniło przestępstwo podczas przerwy w wykonywaniu kary,3 podczas okresowego zwolnienia z ZK, 2 po uchyleniu aresztu tymczasowego,1 podczas ucieczki z miejsca izolacji, 3 w czasie oczekiwania na rozpoczęcie wykonywania kary .

W stosunku do 588 podejrzanych ustalono trzeźwość w momencie popełnienia przestępstwa, 410  (prawie 70 %) z nich było w tym momencie pod wpływem alkoholu, 26 pod wpływem narkotyków.

Miejsce popełnienia  przestępstwa (klasa miejscowości):

 • Wieś - 190 przestępstw
 • Miasto do 5 tys. mieszkańców -26 przestępstw
 • Miasto 5 - 10  tys. mieszkańców - 21 przestępstw
 • Miasto 10 -20 tys. mieszkańców - 58 przestępstw
 • Miasto 20 - 50 tys. mieszkańców - 104 przestępstw
 • Miasto 50 -100 tys. mieszkańców - 71 przestępstw
 • Miasto 100 -200 tys. mieszkańców - 91 przestępstw
 • Miasto 200 - 500 tys. mieszkańców - 135 przestępstw
 • Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców - 141  przestępstw

Spośród 837 przestępstw zabójstwa dokonano:

 • 155 w domach jednorodzinnych
 • 335 w budynkach wielorodzinnych
 • 12 w domach letniskowych
 • 11 w altankach działkowych, ogrodzie
 • 11 w parku, na skwerze
 • 83 na ulicy
 • 32 w lesie
 • 10 na polu, łące
 • 8 na obszarze zbiornika wodnego, rzeki

Głównym przedmiotem zabranym ofierze (dla 90 zabójstw o motywie rabunkowym) było:

 • Biżuteria, zegarki - 8 przestępstw
 • Sprzęt rtv - 6 przestępstw
 • Telefon komórkowy - 9 przestępstw
 • Samochód - 7
 • Pieniądze, karty kredytowe, środki płatnicze - 31
Powrót na górę strony
Polska Policja