Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w kierownictwie Centrum Szkolenia Policji

Data publikacji 01.02.2016

Komendant Główny Policji z dniem 1 lutego br. mianował insp. Annę Rosół na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Policji. Pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych powierzył podinsp. Iwonie Klonowskiej.

Objęcie stanowiska Komendanta Centrum Szkolenia Policji i powierzenie obowiązków Zastępcy Komendanta Centrum odbyło się w obecności I Zastępcy Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzeja Szymczyka. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele kadry kierowniczej, dydaktycznej, a także pracowników i słuchaczy szkoły.

Insp. Anna Rosół jest funkcjonariuszem z blisko 25-letnim stażem służby w Policji. Służbę rozpoczęła w 1991 r. w Wydziale Prewencji KWP w Ostrołęce, następnie po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w 1996 r. kontynuowała ją w pionie dydaktycznym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Początkowo objęła stanowisko wykładowcy Zakładu Prewencji CSP, a 4 lata później wykładowcy Zakładu Prawa i Taktyki Kryminalistycznej. W 2000 r. została absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2001 r. ukończyła podyplomowe studia w Akademii Obrony Narodowej w zakresie Prawa Konfliktów Zbrojnych oraz Organizacji i Zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej.

Od lipca 2004 r. pełniła obowiązki Naczelnika Wydziału Inspekcji, Organizacji Szkolenia i Egzaminów Centralnych, natomiast w listopadzie tego samego roku objęła stanowisko Naczelnika Wydziału Metodyki, Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. Ponadto ukończyła kursy podnoszące wiedzę i umiejętności w zakresie taktyki i technik interwencji, metodyki nauczania dorosłych i zarządzania. 1 sierpnia 2006 r. została mianowana Zastępcą Komendanta CSP w Legionowie. Od 4 listopada 2010 r. pełniła obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwego w sprawach dydaktycznych, natomiast 1 sierpnia 2011 r. została mianowana na to stanowisko rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji. 4 sierpnia 2014 r. rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji została mianowana na stanowisko Zastępcy Komendanta CSP w Legionowie. 1 lutego 2016 r. Komendant Główny Policji mianował insp. Annę Rosół na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Policji.

Wielokrotnie nagradzana i odznaczana m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za długoletnią służbę” oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Podinsp. Iwona Klonowska jest oficerem z 16-letnim stażem służby. Pierwsze umiejętności zawodowe zdobywała w Komendzie Stołecznej Policji w pionie prewencji.

W październiku 2000 r. podjęła służbę w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – m.in. była związana z Zakładem Psychologii i Profilaktyki Społecznej oraz Wydziałem Prezydialnym. W 2005 r. powierzono jej obowiązki kierownika Zakładu Komunikacji Społecznej CSP, gdzie wczesniej była również starszym wykładowcą. Od lipca 2006 r. służbę kontynuowała na stanowisku kierownika tegoż Zakładu. W latach 2010 - 2012 była radcą Zespołu Komunikacji Społecznej i Psychologów Zakładu Ogólnozawodowego oraz Zespołu Psychologów CSP. Od 2012 r. delegowana czasowo do pełnienia służby w Komendzie Stołecznej Policji. Od 28 kwietnia 2014 r. służbę kontynuowała w Komendzie Głównej Policji, z jednoczesnym powierzeniem jej pełnienia obowiązków na stanowisku naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji. 16 lipca 2014 r. objęła stanowisko naczelnika Wydziału, które pełniła do grudnia 2015 r. Od 18 grudnia 2015 r. pełniła obowiązki w Zespole Prasowym Komendy Głównej Policji. 1 lutego 2016 r. oddelegowana do czasowego pełnienia służby w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie z jednoczesnym powierzeniem jej obowiązków Zastępcy Komendanta Centrum.

Jest absolwentką Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z tytułem magistra psychologii i magistra pedagogiki specjalnej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostką administracyjną. Podinsp. Iwona Klonowska dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunku: poradnictwo i pomoc psychologiczna na Uniwersytecie Jagiellońskim i z zakresu public relations oraz psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

CSP w Legionowie / ig

  • Zmiany w kierownictwie Centrum Szkolenia Policji #1
  • Zmiany w kierownictwie Centrum Szkolenia Policji #2
  • Zmiany w kierownictwie Centrum Szkolenia Policji #3
  • Zmiany w kierownictwie Centrum Szkolenia Policji #4
  • Zmiany w kierownictwie Centrum Szkolenia Policji #5
  • Zmiany w kierownictwie Centrum Szkolenia Policji #6
  • Zmiany w kierownictwie Centrum Szkolenia Policji #7
Powrót na górę strony